1040 nye nordlendinger i 2011

Befolkningsveksten i Nordland fortsatte i 2011. Ved inngangen til 2012 var vi 238 320 innbyggere.

Årsaken til befolkningsveksten i 2011 skyldes økt fødselsoverskudd og økt innvandring i forhold til 2010. Innenlands utflytting fra fylket har økt i forhold til 2010, men dette oppveies av økning i netto innvandring. Det som ikke denne statistikken fanger opp er opprinnelseslandet til de som flytter ut fra fylket. Dette medfører at vi ut fra denne statistikken ikke kan si noe om hvem som flytter.

Gledelig er det også at førdselsoverskuddet er over 200 personer igjen.


 2009        2010        2011       
 Fødde
 Døde
 Fødselsoverskot
 Innvandring
 Utvandring
 Innflytting, innalandsk
 Utflytting, innalandsk
 Nettoinnflytting, inkl. inn og utflytting
 Folkevekst                                                                                                 
  2612
  2248
   364
 2255
  598
 3898
 5035
   520
   891
 2522
 2333
  189
 2490
  681
 4200
 5202
  807
 1009
 2546
 2333
  213
 2685
  742
 4203
 5339
  807
 1040