Næring

Næringsutvikling

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

 -Åpningen av Freyrs kontor i Mo i Rana er starten på det som vise seg å bli en gigantisk investering ikke bare for Mo i Rana, men for hele Helgeland ja hele Norge, sa fylkesordfører Knut Petter Torgersen da han symbolsk klippet over en strømkabel for å markere begivenheten

Fylkesrådet vil ha strengere regler for turistfiske.

Linda Helen Haukland (KrF) fra Fauske foreslås som ny fylkesråd for næring etter Ingelin Noresjø, som nylig ble utnevnt til statssekretær i Samferdselsdepartementet.

 - Jeg er svært glad over nyheten om at fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) blir statssekretær i Samferdselsdepartementet. Hennes kompetanse vil bli svært nyttig både for regjeringen, Nordland og Nord-Norge, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF)

- Vi ønsker å være en sterk utviklingsaktør for næringslivet i Nordland. Dette er en svært viktig rolle for fylkeskommune som jeg kommer til å poengtere overfor ministeren, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

 - Jeg mener vi burde lage en felles utviklingsstrategi for de neste 10 årene. Utfordringen går derfor til NHO, Innovasjon Norge og LO i Nordland om at vi i felleskap utvikler en «Made in Nordland»-strategi, sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll under Nordlandskonferansen 2020 i dag.

Fylkesrådet bevilger èn million kroner til Ungt Entreprenørskap Nordland, slik at planlagte aktiviteter kan gjennomføres i 2020.

Illustrasjon, hoppebilde, hopp, strand, glad, glede, lykke

Kom med forslag til kandidater! Frist: 26. januar 2020.

Fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF), er fornøyd med at Nærings- og fiskeridepartementet ved Kongen i statsråd opprettholder sin tildeling av driftskonsesjon for Nussir AS i Kvalsund.

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF)

- Det er strålende nytt at Fiskebøl får det nye testsenteret for oljevern og marint miljø. Senteret kommer til å bli en viktig kunnskapsressurs for hele nasjonen, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Ansvarlig

Linda Helén Haukland
Fylkesråd for plan og næring