Næring

Næringsutvikling

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

 

Tisdagen den 27 januari lanseras en unik webbplats som ska underlätta för företagare i Sverige och Norge att etablera verksamhet i de båda länderna.

 

Sáme kulturvahkko Bådådjon álggá guovvamáno 2. biejve, moadda geldulasj ásadusá li vuorddemin!

 

Samisk kulturuke starter mandag 2. februar i Bodø med mange spennende arrangementer i vente!

Tilflyttingskonferansen ble gjennomført 4. og 5. november. Nedenfor kan du lese presentasjoner fra konferansen. Flere presentasjoner kommer etterhvert.

Med stor entusiasme for temaet åpnet ekspertpanelet - erfarne innvandrere   Tilflyttingskonferansen 2014.

Rekruttering var hovedfokus på årets Tilflyttingskonferanse. Suksessbedriften Lofoten Viking AS delte sine viktige erfaringer om fordeler og utfordringer ved rekruttering av utenlandsk arbeidskraf,

 

 

Ungt Entreprenørskap i Nordland får millionstøtte fra fylkesrådet.

 

Fristen er satt til 28. februar, og utlysningen er åpen for søknader om støtte til hovedprosjekt innen alle innsatsområdene.  

Den første søknadsrunden i Interreg Nord åpnet torsdag.

 

Hvordan kan det offentlige legge til rette for en nyskapende næringsutvikling med den nye kommunestrategien?

 

- Vi har klare mål med den nye innovasjonsstrategien "Et nyskapende Nordland" 

 

 - Nordland er og skal være et av landets viktigste fylker for produksjon av kraft, sier Arve Knutsen (KrF).

Ansvarlig

Linda Helén Haukland
Fylkesråd for plan og næring