Næring

Næringsutvikling

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

 

Prosjektet «Matopplevelser i Nordland» får kr. 386 500,- til utvikling av lokal mat.

 

Viktig melding til alle potensielle prosjektsøkere til det nye Interreg V Nord og Sápmi- programmet. Programmet er endelig godkjent. ... "Nordprogrammet godkänt av EU- Kommissionen!.

 

 

Stiftelsen Sjønstå Gård innvilges 1,1 million kroner gjennomføring av utviklingsprosjektet «Sjønstå».

Mosjøen videregående skole og Sortland videregående skole får en halv million kroner hver til nettbasert agronomutdanning for voksne. 

Skal innvandringen til Nordland lykkes, er det ikke nok å få tak i folk. De må også trives så godt at de velger å bli. Det er i telegramstil budskapet som Nina Viddal fra Næringsforeningen – Ålesundregionen hadde med seg til Tilflytterkonferansen 2013, og til Bodø Næringsforum, hvor hun også holdt foredrag.

Narom får en million kroner til forprosjekt for satellittoppskyting fra Andøya Space Center. 

Narvikregionen, Lofoten og Helgeland får tilsammen 1.150.000 kr. til traineeprogrammer. Det er fylkesrådet som fordeler pengene.

 

Kriss og Kjersti - Gratulerer!

- Det er med største ærbødighet jeg vil gratulere de modige og dyktige damene som står bak bedriften, sier en meget fornøyd fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

 

 

 - Vi har mye å lære av den prosessen som de danske kommunene og regionene har vært gjennom, når vi nå skal i gang med vår egen kommune- og regionreform. Det sier fylkesråd for næring Arve Knutsen.
 

De nye Interegprogrammene på Nordkalotten, hva er tema, innsatsområder, hva er nytt? Her kan du laste ned filene fra konferansen samt finne mere informasjon om Interregprogrammene.

Ansvarlig

Linda Helén Haukland
Fylkesråd for plan og næring