Næring

Næringsutvikling

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

De nye Interegprogrammene på Nordkalotten, hva er tema, innsatsområder, hva er nytt? Her kan du laste ned filene fra konferansen samt finne mere informasjon om Interregprogrammene.

21.august blir det et viktig møte om internasjonalt samarbeid i Bodø. 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye tilskuddsordningen for bredbåndsutbygging er nå åpen for søknader.

 

Ved Campus Helgeland tilbys det en 3-årig bachelor ingeniørutdanning fra høsten 2014!

Nordland fylkeskommunes prosjekt LOCFOOD skal bidra til å forbedre regional politikk og strategier for småskala mat- og opplevelsesbedrifter, og fremme entreprenørskap og bedriftsutvikling i denne viktige delen av lokalt næringsliv. I prosjektet deltar 13 partnere fra til sammen 9 land.

 

- Helgeland er en av landets mest ressursrike og spennende regioner!

På Skrova utenfor Svolvær lever 200 innbyggere gode liv med en hjørnesteinsbedrift, butikk, post, restaurant, pub, skole, barnehage og splitter ny samfunnssal.

Representantar frå Meløy i sør til Risøyhavn i nord var fredag samla i Bodø. Nordland Fylkeskommune hadde invitert til møte med tema tømmertransport sjøvegen. 

 

Arbeidet på fleirbrukskaia på Drag i Tysfjord kommune er startet opp. Ferdigstilling er sattt til 16 september 2013.

 

Ansvarlig

Linda Helén Haukland
Fylkesråd for plan og næring