Næring

Næringsutvikling

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) gir skryt til lakseoppdretterne som har hjulpet hverandre med å flytte laksen unna dødsalgene.

Arbeidet med å få realisert bygging og etablering av Sjunkhatten folkehøgskole i Valnesfjord pågår for fullt, og nå siker Nordland fylkeskommune videre prosjektmidler. Skolen skal være spesielt tilrettelagt for personer med fysiske funksjonsnedsettelser og ha 75 elevplasser. Målet er oppstart i 2022.

Fylkesrådet bevilger seks millioner kroner til ny industrikai på Røst.

Fylkesrådet bevilger 935 000 kroner til Vestvågøy kommune til oppgradering av toaletter og søppelhåndtering for turister på Haukland og Unstad.

- Nå må oljeselskapene skjønne alvoret og holde hva de lover. Bygges det ikke en oljeterminal på land i Finnmark nå, så kommer det aldri til å skje.

Telenor faser ut kobberkablene. For noen betyr overgangen til ny teknologi en usikkerhet knyttet til når alternative bredbånd koples opp. Fylkesrådene Svein Eggesvik og Ingelin Noresjø ønsker en mer offensiv satsing.

- Planene om å bygge en gigantisk batterifabrikk i Mo i Rana er spennende. Hvis planene materialiserer seg i en faktisk fabrikk, vil dette kunne bli starten på et nytt industrieventyr i Mo i Rana, Nordland, ja hele Norge, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

- Det er urovekkende når Riksrevisjonen påpeker store mangler ved oljevernberedskapen i Nordområdene. Nå må regjeringen få opp farten i arbeidet med Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) i Lofoten/Vesterålen. Vi ønsker også bedre koordinering av ressursene i oljevernberedskapen i Norge, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) og ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) i Hadsel.

Nordland ved fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF), overtar lederskapet i Nordnorsk petroleumsråd for de neste to årene.

- Det er fantastisk å se engasjementet for miljø blant ungdom i Nordland! Det sier fylkesråd for miljø Aase Refsnes (SV), fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) og fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) samstemt.
 

Ansvarlig

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Nærings- og utviklingssjef