Næring

Næringsutvikling

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

- Fylkesrådet ønsker å bidra til at skogbruksnæringen sør i Nordland får bedre rammebetingelser. Derfor bevilger vi 300 000 kroner til en ny tømmerkai i Marøystrand Næringsområde i Nord-Trøndelag, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Nordlandskonferansen 2020 avholdes på Scandic Havet i Bodø 14. og 15. januar og har temaet «Nye Nordland».

Fylkesrådet bevilger 1,5 millioner kroner til prosjektet «Mobilisering for etablering av en batterifabrikk i Mo i Rana» i regi av Rana Utvikling.

Fem fylkeskommuner, inkludert Nordland, har sendt et brev hvor myndighetene bes om å gripe inn for å prioritere opp fiskerihavnene i Statsbudsjett for 2020. 

 - Det smerter å måtte gjøre dette, men innsparingskravene gir oss ingen annen mulighet enn å kutte. Vår rolle som regional utviklingsaktør blir dessverre betydelig redusert etter dette, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) etter at forslaget til budsjett ble lagt fram i dag.

- Vi er kjempestolte over at Marine Recycling Cluster fra Nordland har fått status som nasjonal kunnskapsklynge! Det viser at vi har kompetansebedrifter i Nordland som kan bidra til å løse et av verdens største miljøproblem: forsøpling av havet.

Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Nordland går sammen for å videreutvikle inkluderings-prosjektet Inn på tunet.

 Fylkesrådet bevilger 500 000 kroner til investering i et nytt drivstoff-/bunkringsanlegg på Værøy.

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF)

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø, vil ha forutsigbarhet for den kraftforedlende industrien, og vil ha en gjennomgang av industritariffavtalen som helhet.

  Fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) benyttet anledningen under «Industri 2019» å overrekke den splitter nye nordnorske mineralstrategien til statsråd Nikolai Astrup.

Ansvarlig

Linda Helén Haukland
Fylkesråd for plan og næring