Den verdifulle kystkulturen i Nordland på You Tube

Nå kan du se filmklipp fra noen av delprosjektene i Den verdifulle kystkulturn i Nordland på You Tube
Her kan du se filmsnutten