En halv million kroner til drivstoffanlegg

Klikk for stort bildeVærøy Ola Torstensen  Fylkesrådet bevilger 500 000 kroner til investering i et nytt drivstoff-/bunkringsanlegg på Værøy.

Det er stort behov investeringer i et nytt drivstoff/bunkringsanlegg på Værøy i forbindelse med nye miljø – og sikkerhetskrav. Levering av drivstoff på Værøy har de siste 12-15 årene vært levert av den private aktøren Værøy Bunker AS.

- For øysamfunnet Værøy vil en nedleggelse og bortfall av drivstoff/bunkringsanlegget få store konsekvenser for næringsliv og befolkning. Spesielt vil fiskeflåten få store problemer. I tillegg vil det ha stor betydning for øvrig næringsliv og  for kommunens samfunnsberedskap. Et nytt drivstoff/bunkringsanlegg vil utvilsomt komme hele øysamfunnet til gode, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) som har gitt tommelen opp for søknaden fra Værøy kommune om midler til dette formålet.

- Dette var en skikkelig gla` nyhet.At Værøy fortsatt kan ha et bunkringsanlegg er av stor betydning for oss som bor, jobber og driver næring her ute. Som ordfører setter jeg stor pris på at Nordland fylkeskommune også ser denne nødvendigheten, ved at det gis et tilskudd til etablering av anlegget. På vegne av Værøy Kommune må jeg bare si tusen takk, sier ordfører på Værøy Susan Berg Kristiansen (Værøylista).

Totalt vil det nye anlegget koste om lag 2,2 millioner kroner.