Endring i tilskuddsforvaltning

Fra og med 2012 endrer avdeling for næring og regional utvikling rutinene i forbindelse med tilskuddsforvaltning av de fleste søknadsbaserte ordningene.

Avdeling for næring og regional utvikling har som mål å forbedre tilskuddsforvaltningen, og på bakgrunn av dette innføres et nytt internettbasert søknads-, rapporterings- og søknadssystem fra 2. januar 2012.

Endringen medfører at dere som søkere kan opprette en virksomhetsbruker, for deretter å ha full oversikt over deres tilskudd hos oss, status på disse, søke om utbetaling og rapportere til oss fra samme søkerprofil.  

Vi anmoder dere om å registrere deres søknad elektronisk hos oss på http://regionalforvaltning.no etter 2. januar 2012. Velg deretter Nordland som fylke ev. kan dere søke om tilskudd ved å velge støtteordninger i Nordland. Registrer deretter søknaden på nytt.