596.000 kr til studie av subsea-leverandører i Nordland

Klikk for stort bildeHelgelandsbase Sandnessjøen

Studiet skal kartlegge potensialet for regionale leveranser i tilknytning til subsea aktiviteter i Nordland.

 

Et nytt subsealager og -verksted er under ferdigstillelse på Horvnes i Sandnessjøen. Bygget skal leies av BP og Statoil.

Fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) ønsker med bevilgningen å kartlegge hvilke bedrifter i Nordland som er kvalifisert til å levere tjenester til det nye lageret som skal lagre og vedlikeholde subsea utstyr fra Skarv, Norne og Åsta-Hansteen.

- Vi ønsker i tillegg at lokale/regionale leverandører skal kunne levere vedlikeholds- og modifikasjonstjenester, slik at det nye bygget i Sandnessjøen ikke kun blir et lager, sier Fagerås.  - Det skal derfor i tillegg vurderes ulike samarbeidskonstellasjoner for å kunne levere komplette pakker til senteret, tilføyer hun.

Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, Mona Fagerås (SV)

 

Lokal betjening

 

Når feltet Aasta Hansteen settes i drift i 2018, vil det være tre felt i produksjon på sokkelen utenfor Helgeland. For å optimalisere regionale ringvirkninger er det behov for å tilrettelegge for at mest mulig av subsea aktiviteten i Nordland kan betjenes lokalt.

- Petroleumsnæringen er inne i en krevende tid med lav oljepris og effektiviseringsbehov. Det er forventning om aktiviteter og leveranser fra regionale aktører i forbindelse med drift og vedlikehold av utstyret som skal lagres på anlegget, påpeker Fagerås.   

- Både Norne, Skarv og Aasta Hansteen vil generere subsea aktivitet i driftsfasen, og det er derfor behov for tilrettelegging for lokal og kostnadseffektiv betjening av subseaaktiviteten, avslutter Fagerås.