Biogass på Nordlandsbanen?

Klikk for stort bildeMo i Rana Thor-Wiggo Skille Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) mener det er på høy tid å få Nordlandsbanen over på et miljøvennlig drivstoff.

- Regjeringen har vedtatt at Nordlandsbanen skal konkurranseutsettes. Da er det viktig at miljø blir en sentral faktor når operatør skal velges. En stor del av den vognparken som brukes i dag er allerede klar for utskifting. Det er derfor mulighet for å tenke nytt nå, sier Noresjø.

 Sammen med blant annet Trøndelag fylkeskommune og Jernbanedirektoratet er det bestilt en rapport om biogass på Nordlandsbanen. Resultatene er oppløftende:

 Klikk for stort bilde- Slik Nordland fylkeskommune ser det er biogass et godt alternativ til fossil diesel. Før en tar et endelig valg må allikevel også andre typer miljøvennlig drivstoff, som for eksempel hydrogen, vurderes.

 - Biogass sin styrke er at en kan benytte kortreist energi. Det for eksempel å bruke avfall fra oppdrettsnæringen til å lage biogass vil kunne bidra til an en både får løst et tiltagende avfallsproblem, samtidig som en får en ny ressurs. Om denne ressursen ikke foredles på en bærekraftig måte, vil avfallet kunne omdannes til miljøfarlige avfallsstoffer gjennom naturlig forråtning. Da er det selvsagt bedre at den brukes som miljøvennlig drivstoff i transportsektoren. Det er sirkulærøkonomi i praksis, og det er slik ressursene må brukes i framtiden. 

Last ned hele rapporten fra Rambøll: «Nordlandsbanen på biogass» (PDF, 4 MB)