- Norsk industrihistorie skrives i Nordland

Klikk for stort bildeIngelin Noresjø Susanne Forsland Det et stykke norsk industrihistorie som nå skrives, når Aasta Hansteen-plattformen er på vei til sitt bestemmelsessted 300 km vest for Bodø på nordlandskysten.

Det sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) i en kommentar.

Verdens største og Norges første Spar-plattform bruker tolv dager på ferden fra Stord. Fem taubåter med til sammen 150.000 hestekrefter skal sleper plattformen de 500 nautiske milene.

Gjør Europa grønnere

- Det er veldig bra at gassen fra Aasta Hansteen vil være med på å gjøre Europa grønnere; Gassen som produseres skal transporteres til Europa, der den vil bidra til kutt i klimagassutslipp gjennom å erstatte bruk av kull med gass fra Norge. Det er viktig å huske, sier Noresjø.

- Sammen med øvrig næringsliv på Helgeland, utgjør den nye plattformen en viktig bidragsyter til industriutviklingen i fylket. Samarbeid mellom leverandører, prosessindustrien og olje- og gassnæringen kan gi oss grønne løsninger for framtidens industri som er svært spennende, blant annet innen sirkulærøkonomi.

Nordlands-bedrifter har deltatt

Flere bedrifter i Nordland har levert i investeringsfasen; Rapp Bomek i Bodø har levert branndører til plattformen, Momek på Mo har sørget for ankrene som skal holde den på plass, og Aker Solutions i Sandnessjøen har laget bunnrammene som skal stå på 1300 meters dyp under plattformen.

Hever kompetansen

- Prosjektet har gjort oss enda bedre rustet til å levere til andre prosjekt i og utenfor regionen.

Aker Solutions i Sandnessjøen skal for eksempel nå også levere til Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet.

Prosjektet bidrar til ytterligere å styrke nordnorsk kompetanse for å bidra til store petroleumsprosjekt.

Ønsker større ringvirkninger

Nordland fylkeskommune ønsker at ringvirkningene skal bli enda større

- Leverandører i Nordland står klare til å levere i Aasta Hansteens driftsfase, og i forbindelse med investeringer i tilknyttede utbygginger av tilleggsfunn – samt til Johan Castberg i Barentshavet og andre utbygginger i og utenfor regionen, sier Noresjø som ønsker god tur langs Norskekysten frem til bestemmelsestedet.

Gigant

Aasta-plattformen er hele 320 meter høy og veier over 70 000 tonn og er et virkelig teknologisk mesterverk. Plattformen skal ved ankomst feltet kobles opp mot havbunnsanlegget, som alt ligger klart på bunnen over 1300 meter under havflaten.

Se video om plattformen:
https://www.youtube.com/watch?v=8ZwpdNPj6Tk