- Oljen fra Barentshavet skal skape ringvirkninger i Nord Norge

Klikk for stort bildeIngelin Noresjø Susanne Forsland - Nå må oljeselskapene skjønne alvoret og holde hva de lover. Bygges det ikke en oljeterminal på land i Finnmark nå, så kommer det aldri til å skje.

Det sier leder i Nordnorsk Petroleumsråd, Ingelin Noresjø (KrF) fra Nordland.  Bakgrunnen er at Equinor har orientert regjeringen at de ikke ønsker å bygge et ilandføringsanlegg av olje på Veidnes i Nordkapp kommune, stikk i strid med tidligere signaler.

Toget går nå!

- Toget går nå: Bygger vi ikke terminal nå med de store oljefunnene som skal pumpes opp til Johan Castberg, blir det sannsynligvis aldri noen ilandføringsterminal for olje i Nord Norge, sier Noresjø som tror legitimitet til oljenæringen fra folk i nord vil svekkes hvis man ikke ser mer aktivitet på land

Hun registrerer at oljeselskapene rapporterer igjen om rekordresultater og oljedirektoratet forteller oss nasjonens olje- og gassframtid ligger i nord. Det meste og det største er i nord, som det heter i de siste rapportene fra direktoratet.

- Men vi bygger ikke samfunn uten aktivitet på land.

Samlet Nord-Norge protesterer

Nordnorsk Petroleumsråd skal fremme Nord-Norges interesser relatert til petroleumsaktivitet i nordområdene. Leder Ingelin Noresjø snakker på vegne av de tre nordnorske fylkeskommunene, samt 11 nordnorske kommuner når hun nå roper et varsko til oljebransjen.

- Nå må oljeselskapene skjønne alvoret i å holde det man lover! Terminalen må bygges nå, oljen skal til land i Finnmark og varige ringvirkninger må skapes, sier Noresjø, som også vil sende brev til Olje- og energidepartementet og Stortinget om saken.

Gikk fra løfter

I 2013 informerte Equinor og deres partnere at de skulle bygge en ilandføringsterminal for olje fra de store oljefunnene fra Skrugard og Havis i Barentshavet.

For kort tid siden kom svaret som flere i Nord Norge hadde fryktet. Equinor orienterte regjeringen at de ikke ønsker å bygge et ilandføringsanlegg av olje på Veidnes i Nordkapp kommune.

Ringvirkningene som var lovet var ikke lenger aktuelle.