- Svært spennende planer!

Klikk for stort bildeFylkesråd Ingelin Noresjø sammen med fra venstre direktør i Rana utviklingsselskap Ole M. Kolstad, styreleder Torstein Dale Sjøtveit og daglig leder Tom Einar Jensen i Freyer- Planene om å bygge en gigantisk batterifabrikk i Mo i Rana er spennende. Hvis planene materialiserer seg i en faktisk fabrikk, vil dette kunne bli starten på et nytt industrieventyr i Mo i Rana, Nordland, ja hele Norge, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Under Arctic Dialogue i Bodø i dag presenterte gründerbedriften Freyr planer om å starte produksjon i Mo i Rana av battericeller til elbilmarkedet. Grunderbedriften har planer om å komme i gang med produksjon allerede sommeren 2023

Fylkesråd Ingelin Noresjø, er imponert både over skalaen på prosjektet og arbeidet som er gjort så langt.

- Dette er en ønsket satsing som er godt forankret i våre strategier om å få til verdiskapning og sysselsetting i Nordland. Vår ambisjon er å skape arbeidsplasser basert på våre råstoff og industrielle kompetanse, stige i verdikjeden, det vil si at bedriftene i Nordland ikke bare skal eksportere råvarer, i dette tilfelle elektrisk kraft, å la andre gjøre videreforedling og ta verdiøkningen. Dette prosjektet gir mulighet for økt verdiskapning her i Nordland.

Alle bikkene er langt fra på plass, men Noresjø registrerer at prosjektet møtes med optimisme både i kommunen og Mo industripark.

- Vi har allerede bidratt i et par prosjekter knyttet til å se på muligheter for batteriproduksjon i Nordland. Vi kommer til å fortsette vår dialog med Rana kommune om hvordan vi både kan understøtte og bidra til å legge til rette for og kvalitetssikre en slik eventuell etablering, avslutter Ingelin Noresjø.