Testsenter på Helgeland

Klikk for stort bildeHelgelandsbase, SandnessjøenForprosjekt skal kartlegge behovet for et testsenter for maritim teknologi i Sandnessjøen.

 

Nordland fylkeskommune var sammen med BP (nå Aker BP) aktive i å tilrettelegge for etableringen av et subsea-verksted i Sandnessjøen. Fremover blir det viktig å fylle de etablerte testfasilitetene med innhold, for å øke aktiviteten og øke ringvirkningene fra anlegget.

- Vi tror at et slikt testsenter vil kunne bety mye for næringslivet på Helgeland. Det gjelder både mulighetene for innovasjon og verdiskapning gjennom samarbeid mellom næringsliv, forskning og virkemiddelapparatet, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF), som bevilger 285 000 kroner til forprosjektet Testsenter for Havromsteknologi.

- Et eventuelt testsenter vil kunne koble flere av de sterke næringene på Helgeland sammen. En større del av verdiskapingen i de ressursbaserte næringene vil kunne skje i regionen, ved at aktørene får utført testing på Helgeland fremfor å måtte frakte utstyr ut av regionen, sier Noresjø.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Kunnskapsparken Helgeland, Aker BP, Alstahaug kommune, Marine Harvest, Ocean Technology, Nova Sea, LetSea AS, NIBIO, Nord Universitet, Sentrum Næringshage. Sintef Helgeland og havbruksklyngen NCE Aquaculture vil også bli invitert inn i prosjektet.