Evaluering av verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet

Nordlandsforskning har i samarbeid med Telemarksforskning evaluert verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet, som Den verdifulle kystkulturen i Nordland har vært en del av. Nå er rapporten Kulturminner skaper verdier for lokalsamfunn tilgjengelig.

Forskerne har funnet at gjennom etablering av arenaer for dialog og formidling er det skapt en ny plattform som gir grunnlag for et framtidig styrket samarbeid på tvers av sektorer og nivå.

- Kulturminnefeltet har åpnet seg for samarbeid med andre utviklingsaktører, oppfatter nasjonale aktører på feltet nærings- og samfunnsutvikling. Nå ser de som jobber med kulturminner at de også kan ha en verdi for lokalsamfunnet, utover det at et naust eller lignende blir satt i stand, forklarer prosjektleder Tone Magnussen fra Nordlandsforskning.

Forskerne har fulgt programmet fra starten i 2007 og fram til i dag.

Rapporten laster du ned

NF-rapport nr 5/2011: Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet – sluttrapport frå evalueringa, Tone Magnussen, Erika Søfting, Bent A. Brandtzæg og Per I. Haukeland.