Finansdepartementet går i ring på Bjørnfjell

- Nå må snart noe skje i saken om utvidet åpningstid på Bjørnfjell tollstasjon.

Dette sier næringsråd i Nordland Arve Knutsen. Saken var nylig oppe i spørretimen i Stortinget. Arve Knutsen er ikke fornøyd med svaret som ble gitt.

- Finansministerens svar til stortingsrepresentant Trældal 7.mai om åpningstidene ved Bjørnfjell tollstasjon gav oss ingen nye svar, bare gjentakelser av ting han har sagt før. Jeg synes det virker som om departementet går i ring i denne saken. Departementet bidrar ikke nok til å få fart på saken, sier Knutsen, og fortsetter:

- Nordland fylkeskommune tar mål av seg å være en døråpner for næringslivet i regionen. Derfor har vi lagt til rette for gode prosesser rundt denne saken. Da fylkeskommunen første gang henvendte seg til finansministeren om åpningstidene ved tollstasjonen på Bjørnfjell – for vel ett år siden – anbefalte han at det ble etablert «.. en direkte dialog mellom Toll – og avgiftsetaten og næringslivet». Dette rådet fulgte fylkeskommunen. Vi tok initiativ til dialog og møter med Toll- og avgiftsetaten og representanter fra fiskeri- og transportnæringa. To arbeidsgrupper har vært i sving, blant annet gjorde Toll- og avgiftsdirektoratet en kostnads- og bemanningsberegning.

Derfor er det frustrerende å få til svar fra Finansdepartementet at direktoratet nå på nytt må gå i dialog med oss og fiskerinæringa om dette – når denne dialogen allerede har pågått i lang tid og faktagrunnlaget er presentert flere ganger, sist i møte med politisk ledelse i finansdepartementet i mars 2012. Fakta og ønsker ligger på bordet. Nå etterlyser vi et konkret svar og utspill fra departementet på hvordan vi kan realisere disse utvidede åpningstidene, sier Knutsen og fortsetter.

 - Ved påsketider ble en ny og svært god Lofotsesong avsluttet og frustrasjonen i fiskeri- og transportnæringa har vært stor, sier Arve Knutsen.
 

Dagens åpningstider er uendret siden 1988 og er som følger:
0800 – 2300 på hverdager                            
0800 – 1800 på lørdager
1300 – 2300 på søndager

Det er en markant økning i eksportvolumet av fersk fisk de første ukene av året – i hovedsak relatert til Lofotfisket. Tall fra Statistisk sentralbyrå og Toll – og avgiftsetatens egne analyser underbygger også den økningen.

På bakgrunn av dette ønsker fiskerinæringa utvidede åpningstider:

Forlenget åpningstid fra kl 2300 – 0200 mandag – fredag hele året
Forlenget åpningstid fra kl 1800 til kl 0200 lørdager i vintersesongen (februar –ut april)
Forlenget åpningstid fra kl 1800 til  kl 2300 på lørdager i tidsrommet mai – desember

Et slikt utvidet tilbud vil i følge Toll- og avgiftsdirektoratet medføre en økning i antall stillinger på to, og en samlet kostnad på en million kroner. Penger som direktoratet ikke har på sitt budsjett.