Finnøyseminaret en suksess

Finnøyseminaret 15. og 16. juni 2011 i Hamarøy var en suksess.

Under en klar, blå himmel møttes lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører til et todagers tilflyttingsseminar på Finnøy. Nordland fylkeskommune med fylkesråd Arve Knutsen var tilstede sammen med blant annet Finnøy Grendelag, Bodø kommune, Hamarøy kommune, Husbanken, Høgskulen for landbruk og bygdenæringar og mange flere organisasjoner. Her kunne alle dele tanker om tilflytting og hva det er som gjør at noen bygder opplever en positiv tilvekst.

Diskusjonene dreide seg mye om hva det vil si å være et menneske, hva det er som motiverer folk til å flytte til regionene og hva det er som gjør at de blir værende. Hvordan oppstår tilhørigheten til stedet og hvordan kan en bygd bli nettopp en plass der folk kan og ønsker å bo? Det oppsto fruktbare ideer og tanker rundt det å bo i mindre lokalsamfunn, fra hvordan en på best mulig måte kan kombinere turistnæringen og landbruket, til spørsmål rundt bolig, arbeidsplasser og tjenestetilbud.

Finnøy er et eksempel på god tilflytting fordi de har opplevd en befolkningsvekst med tilflyttere av familier fra blant annet Belgia og Tyskland. To familier fra Tyskland og Belgia beskrev erfaringer rundt det å være tilflytter. Felles var drømmen om å bosette seg i Norge. Begge parene syntes at det var nyttig å kunne få mye informasjon når de kom til landet. For eksempel informasjon om folkeregisteret og helsestasjoner. Norskkursene var kostbare for dem, men de lærte seg mye norsk gjennom praktisk læring i lokalsamfunnet og at deres barn gikk i barnehage og på skole.

De mente at det kunne være en god idé å ha prøvetid ved tilflytting fordi det kan gi en sikkerhet rundt den store avgjørelsen om å flytte. Det var viktig å kunne være sikker på at lønn og utgifter ville gå sammen. Muligheten for en jobb i nærheten gjorde flyttingen mer realistisk. For begge parene var det av stor betydning at Finnøyfolket var behjelpelig og tok dem inn i hverdagslivet så vel som ved festdagene. Det var av stor betydning at de følte seg akseptert og som en viktig del av Finnøy. Tilflyttingsseminaret bidro til to dager med gode samtaler, utveksling av kunnskap og ideer om tilflytting til Nordland. På Finnøy i Hamarøy kommune har innbyggerne selv snudd fraflyttingstendensene til økt tilflytting og tro på fremtida.

Temaene for seminaret var:
- bosetting i et internasjonalt perspektiv
- de mange tomme hus
- intern sentralisering

Seminaret foregikk på Finnøy grendehus.
Kontaktinformasjon: postmottak@hamaroy.kommune.no, 75 76 55 00 

Prosessleder var rektor for Høgskolen for landbruk og bygdenæringer, dr. philos. Dag Jørund Lønning.

PROGRAM (PDF, 110 kB)
Gruppearbeid (PDF, 730 kB)
Deltakerliste (DOC, 84 kB)

Innlegg:
Husbankens innlegg (PDF, 2 MB)
Rhys Evans (PDF, 904 kB)

Artikler:
Distriktssenteret - På jakt etter vinneroppskriften
Hamarøy kommune - Himmel, hav og hjerterom

Lenker:
Høgskulen for landbruk og bygdenæringar