Fiskeri og havbruk

LAUKVIK14 HANS ERIK ELMHOLDT.jpg - Klikk for stort bilde

 

Sjømatnæringen er en av de viktigste næringene i Nordland. Nordland fylkeskommune jobber med å utvikle sjømatnæringen, samt at vi har forvaltningsansvar innenfor akvakulter, undervisningskvoter og jakt på kystsel.

Dette dokumentet er utarbeidet av fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark samt Fiskeridirektoratet region Nord og Fiskeridirektoratet region Nordland. Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark har alle bidratt til veilederen.

Auksjon av akvakulturtillatelser

Den 18. mai 2018 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet Forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018.

bilde fem2

Bedriftene på standen "Arena Nordland" markerte seg under verdens største fiskerimesse i Brussel nylig.

Produksjonsområdene for akvakultur i Norge 1

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22. desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2018.

hav.PNG

Nordland fylkeskommune har fått utarbeidet en ringvirknings- og varestrømsanalyse av fiskeri- og havbruksnæringen i Nordland, basert på 2015-tall. 

mona.jpg

 

Fylkesrådet sier nei til forslaget fra en ekspertgruppe om å avvikle leveringsplikt, bearbeidelsesplikt og aktivitetsplikten i fiskerinæringen. 

Mona Fagerås

Ber departementet vurdere tiltak som reduserer sløsing med fiskeressursene i turistfiske. 

Tabellen viser MTB

Fiskeridirektoratet lyser ut tilbud om økt fleksibilitet for bedre utnyttelse av eksisterende produksjonskapasitet etter forskrift om innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og ørretoppdrett. Oppdrettere som ønsker å benytte seg av tilbudet må søke innen 1. september i år.

 

samtale_to.jpg

- Arena Nordland har bidratt til at sjømatbedriftene i Nordland har fått vist seg fram for hele verden. 

delegasjon.jpg

Delegasjon fra Nordland i møte med Olje- og energidepartementet (OED) for å diskutere finansiering av fisketrapper i Vefsna.

 

Fant du det du lette etter?