Fiskeri og havbruk

Klikk for stort bilde

 

Sjømatnæringen er en av de viktigste næringene i Nordland. Nordland fylkeskommune jobber med å utvikle sjømatnæringen, samt at vi har forvaltningsansvar innenfor akvakultur, undervisningskvoter og jakt på kystsel.

 

Fylkesrådet sier nei til forslaget fra en ekspertgruppe om å avvikle leveringsplikt, bearbeidelsesplikt og aktivitetsplikten i fiskerinæringen. 

Ber departementet vurdere tiltak som reduserer sløsing med fiskeressursene i turistfiske. 

 

Fiskeridirektoratet lyser ut tilbud om økt fleksibilitet for bedre utnyttelse av eksisterende produksjonskapasitet etter forskrift om innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og ørretoppdrett. Oppdrettere som ønsker å benytte seg av tilbudet må søke innen 1. september i år.

 

- Arena Nordland har bidratt til at sjømatbedriftene i Nordland har fått vist seg fram for hele verden. 

Delegasjon fra Nordland i møte med Olje- og energidepartementet (OED) for å diskutere finansiering av fisketrapper i Vefsna.

 

 -Sjømatindustrien trenger fisk, ikke frislipp, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).  

 

 

Både fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) og fylkesordfører Sonja Steen (Ap) hilste årsmøtet i Nordland fylkes Fiskarlag som startet i dag. 

Tilbud om kapasitetsvekst for tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret i 2015.

 

 

Nordland fylkeskommune ønsker bedre kunnskap om verdiskapingen sjømatnæringen i Nordland bidrar med.

 

Med store forventninger stiller Røst "mannsterk" på sjømatmessa i Brussel for å promotere sin bredde i sjømatnæringen.

 

Ansvarlig

Seksjonsleder næring