Fiskeri og havbruk

Klikk for stort bilde

 

Sjømatnæringen er en av de viktigste næringene i Nordland. Nordland fylkeskommune jobber med å utvikle sjømatnæringen, samt at vi har forvaltningsansvar innenfor akvakultur, undervisningskvoter og jakt på kystsel.

Træna-bedriften Modolv Sjøset viser ansikt på sjømatmessa for første gang og angrer ikke på det.

 

Arena Nordland på verdens største sjømatmesse er blitt svært viktig for mange sjømatbedrifter i Nordland.

 

 

 

 

- Regjeringens innstilling til fremtidens sjømatindustri i Norge er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten på mange år, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

 

 

Les presentasjoner og se nett-tv her. 

 

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) ønsket velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring.

Sjømatmesse Brussel 2012

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) har gleden av å invitere til åpent møte om sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring.

Se møtet live nederst i denne artikkelen

 

Fiskeridirektøren vil dele landet inn i tre fiskeriregioner.

–Dette er et dårlig forslag, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

 

- Fiskeri- og havbruksnæringa skal være det viktigste fundamentet for å sikre arbeid og velferd for innbyggerne i Nordland.

 

Det sa fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) da han torsdag åpnet Vesterålen skreifestival i Øksnes.

Mer enn tjue bedrifter fra Nordland profilerer seg under paraplyen ”Arena Nordland”.

Nordland fylkeskommmune har fra 1.januar 2010 ansvar for behandling av tillatelser til å drive oppdrett av laks, ørret og marin fisk. Fylkeskommunen har også ansvar for å gi tillatelse til jakt på kystsel, samt tildele såkalte undervisningskvoter innen de kvoteregulerte fiskeriene. Dessuten har næringsavdelingen ansvar for å stimulere til regional utvikling og vekst innenfor marin sektor. De viktigste premissene for dette er gitt av fylkestinget og fylkesrådet, samt de virkemidler som årlig stilles til rådighet av Kommunal og regionaldepartementet (KRD).

Ansvarlig

Seksjonsleder næring