Fiskeri og havbruk

Klikk for stort bilde

 

Sjømatnæringen er en av de viktigste næringene i Nordland. Nordland fylkeskommune jobber med å utvikle sjømatnæringen, samt at vi har forvaltningsansvar innenfor akvakultur, undervisningskvoter og jakt på kystsel.

Innovasjon, FoU og sjømatpolitikk

Fylkeskommunen er ansvarlig for å utvikle fiskeri og havbrukspolitikken i Nordland. Utviklingsoppgavene handler i stor grad om å legge til rette for at gründere, entreprenører og industrialiserte selskaper kan utnytte naturgitte fortrinn for akvakultur i kystsonen. De viktigste premissene for dette er gitt av fylkestinget og fylkesrådet og definert fylkestingssak 077/12 Havbrukspolitikk for Nordland, fylkestingssak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland og politisk plattform for fylkesrådet
 

Les mer mer om våre forvaltningsoppgaver

►  Jakt på kystsel, Kontakt:  Caroline Navjord, e-post: carnav@nfk.no

►  Akvakultur, Kontakt: Ketil Olsen, e-post: ketols@nfk.no,  Ann Helen Haubakk, e-post: annhau@nfk.no kontakt:  Caroline Navjord, e-post: carnav@nfk.no kontakt: Steinar Randby, e-post: steiran@nfk.no

►  Undervisningskvoter
 

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune går inn i et samarbeid for å utvikle algenæringen i nord.

 

Floating nets of a salmon farm in a natural bay næring, oppdrett

Fylkesrådet mener at det bør nedlegges forbud mot bruk av legemidler til avlusning av oppdrettslaks.

Fylkesrådet bevilger 4 millioner kroner til utbygging av kommunal infrastruktur i forbindelse med utvidelse av Børøya industriområde.

Fiskeridirektoratet lyser med dette ut for salg 414 tonn produksjonskapasitet til akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret. Produksjonskapasiteten skal selges til høystbydende gjennom en lukket budrunde. Fristen for å registrere seg og legge inn bud er mandag 17. september 2018 klokken 23:59.

- På vegne av Nordland fylkeskommune vil jeg gratulere lead partner Universitetet i Venezia ved Roberto Pastres og Salten Havbrukspark ved Johan Johansen for et glimrende utført arbeid med å få finansiert EU-prosjektet GAIN (Green aquaculture intensification).

Dette dokumentet er utarbeidet av fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark samt Fiskeridirektoratet region Nord og Fiskeridirektoratet region Nordland. Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark har alle bidratt til veilederen.

- Fiskeriminister Per Sandberg må nå lytte til Nord-Norge. Den fiskeripolitikken han driver fram, vil svekke de samlede verdiene næringen skaper og svekke kystsamfunnene i nord. Dette sier fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF).

Bedriftene på standen "Arena Nordland" markerte seg under verdens største fiskerimesse i Brussel nylig.

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22. desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2018.

Nordland fylkeskommune har fått utarbeidet en ringvirknings- og varestrømsanalyse av fiskeri- og havbruksnæringen i Nordland, basert på 2015-tall. 

Ansvarlig

Seksjonsleder næring