Saksbehandling akvakultur

Klikk for stort bildeOppdrettsmærer i Gildeskål, Geir Johnsen Fylkeskommunen har tildelingsmyndigheten og ansvaret for koordinering for søknader om akvakulturtillatelser.

Dette betyr at fylkeskommunen først kvalitetssikrer mottatte søknader og videresender for behandling til angjeldende kommuner for offentlig utlysning og behandling.

Samtidig sendes søknad til aktuelle sektormyndigheter (Kystverket, Fylkesmannen, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet). Resultatene fra kommunal behandling/offentlig utlysning sendes fylkeskommunen, som ettersender disse til samme sektormyndigheter.

Til slutt foretas en samlet vurdering og sluttbehandling etter mottate uttalelser/ vedtak fra sektormyndighetene.

Fylkeskommunen behandler søknader om tillatelser til:  

  1. Antallsbegrensede tillatelser (laks og ørret og regnbueørret i sjø samt havbeite)

Klarering av nye lokaliteter, endring av MTB på ekisterende lokaliteter, justeringer/endringer av eksiterende lokaliteter. Gjelder i tilknytning til allerede gitt  tillatelser og tilsagn om tillatelser til FOU- og stamfiskvirksomhet. Fylkeskommunen vil også være tildelingsmyndighet for tillatelser om havbeite og matfisktillatelser for laks, ørret og regnbueørret i sjø ved eventuelle fremtidige nytildelinger.

  1.  Ikke antallsbegrensede tillatelser

Gjelder annen akvakulturvirksomhet enn laks, ørret og regnbueørret i sjø samt havbeite, og krever tillatelse etter Lov om akvakultur (eks. oppdrett av marine arter og produksjon av settefisk av laks/ørret).  Fylkeskommunen utsteder tillatelser, og klarer nye – eller endringer av gitte - lokaliteter.

For søknader om akvakultur gir forskrift av september 2010 satt tak på tiden man kan bruke til saksbehandling. Dette betyr at maksimal saksbehandlingstid for søknad er 22 uker totalt. Det forutsettes at søknadene er komplette. 

Fiskeridirektoratets hovedkontor er klageorgan i forhold til søknader om tillatelser for akvakultur, og kontroll- og inspeksjonsmyndheten ligger fortsatt hos Fiskeridirektoratets regionkontorer.

Linker:

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

seniorrådgiver
Seniorrådgiver