Fire millioner kroner til Hadsel

Klikk for stort bildeOrdfører i Hadsel Siv Aasvik, fylkesråd Ingelin Noresjø og administrerende direktør Nordlaks Produkter, Roger Mosand, i industriområdet som nå skal utvikles Atle Nielsen Fylkesrådet bevilger 4 millioner kroner til utbygging av kommunal infrastruktur i forbindelse med utvidelse av Børøya industriområde.

Hadsel kommune har et svært aktivt og utviklingsorientert næringsliv, som planlegger for stor vekst i årene som kommer. Kommunen mangler imidlertid byggeklare næringsarealer til nye og eksisterende næringsaktører. Hadsel kommune trenger derfor å få utvidet av Børøya industriområde. Det skal tilrettelegges for mellom 100-130 dekar nytt næringsareal. Nordlaks, et av landets største havbrukskonsern er en av aktørene som trenger mer plass.

Sikrer verdiskapning

Nordlaks sitt anlegg på Børøya i Hadsel kommune er en betydelig bedrift som bidrar med storv erdiskapning og mange arbeidsplasser for nordlandssamfunnet. Nordlaks planlegger nær dobling av produksjonen innen få år, som følge av utviklingskonsesjoner. Dette vil medfører betydelig økt verdiskaping, herunder opptil 350 nye arbeidsplasser.

- Nordlaks  og andre bedrifter vil trenge mer plass. Derfor går fylkesrådet inn med støtte til kommunen for å finansiere utvidelsen av industriområdet på Børøya. Målet er å sikre en videre positiv utvikling av næringslivet lokalt og i regionen, sier Ingelin Noresjø.

Hun legger til at bevilgningen gjelder første år av det treårige prosjektet, og at det vil være mulig for Hadsel kommune å søke mer midler såfremt den økonomiske situasjonen i Nordland fylkeskommune tillater det.

-Vi er svært glad for støtten fra Nordland fylkeskommune til dette viktige utviklingsprosjektet. Industriområdet på Børøya, med Nordlaks og andre bedrifter, representerer ei historisk viktig satsing i Nordland, sier ordfører i Hadsel, Siv Aasvik