Går inn i algesamarbeid

Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, Ingelin Noresjø Jens Bertil Kyed Nordland fylkeskommune går inn i et samarbeid for å utvikle algenæringen i nord.

Formålet er å få fart på forsknings- og utviklingsarbeid for dyrking av alger, og gjennom det få en ledende nasjonal rolle på området.

Stort potensiale

Fylkesråd for næring i Nordland  Ingelin Noresjø (KrF) mener at det ligger et stort potensiale for næringsutvikling inne nettopp algedyrking.

-  Algenæringa kan gi oss løsningen på fôrutfordringen i oppdrettsnæringen. I framtiden er det et mål at fôret skal komme fra «gress i havet» - og ikke fra annen fisk eller planter på land. Algenæringen kan også utnytte og håndtere utslipp av næringsstoffer fra oppdretttsindustrien og annen industri. Det handler om bærekraft og ny teknologi og arbeidsplasser. For å lykkes må vi samarbeide, og derfor inngår vi i dette, sier Noresjø.

Dra veksler på hverandre

I dag finnes allerede et nettverk med algebedrifter i hovedsak fra Nord-Norge med 16 bedrifter. Fram til nå har ikke offentlige aktører vært med i dette nettverket, men for å komme videre i utviklingen ønsker nettverket nå et formalisert samarbeid med offentlig forvaltning/utvikling og organisasjoner innen FoU.

Formålet med samarbeidet er å bidra med gjensidig støtte for å utvikle og styrke den felles kompetansen i samarbeidet. Viktige stikkord er etablering av produksjon, bearbeiding og prosessering, forskningsresultater og regelverk/forvaltning

Flere nye partnere

Følgende aktører er invitert til undertegning av intensjonsavtalen: Nord universitet, Nordlandsforskning, Nibio, Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

De regionale avdelingene av Fiskeridirektoratet, Kystverket, Mattilsynet og Fylkesmannen, samt andre relevante institusjoner med algedyrking på programmet kan bli invitert på å delta i konsortiumet.