Kapasitetsøkning for lakse- og ørretoppdrett i 2018

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22. desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2018.

Klikk for stort bildeProduksjonsområdene for akvakultur i Norge 1

Basert på forskriften om produksjonsområdet fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet 15.oktober 2015, de ulike fargene på produksjonsområdene. Den nye forskft for kapasitetsøkning bygger på dette.

Det er fastslått at tillatelser som er hjemmehørende i de «grønne» produksjonsområdene skal tilbys vekst på 2 prosent. Dette gjelder for produksjonsområdene 1 og 7-13.

Det er videre i forskriften et unntakskapittel som tilbyr vekst på inntil 6 prosent uavhengig av farge på produksjonsområdet. Det vil altså gjelde samtlige produksjonsområder (røde, gule og grønne), men forutsatt at visse miljøkriterier er oppfylt. Kriteriene går frem av § 12 i forskriften.

Dersom kriteriene for unntak er innfridd, vil det foretas en utregning etter § 17, hvor det etter en samlet vurdering gis et tilbud om vekst på inntil 6 % kapasitetsøkning.

Frist for innsending av søknad er 31. januar 2018. Det er tillatt å sende søknaden med rekommandert brev, per faks eller på elektronisk søknadsskjema.

Mer informasjon og søknadsskjema er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside

Dersom søknaden skal leveres med oppmøte hos fylkeskommunen, må det skje personlig eller via sendemann innen 31. januar 2018 innen klokken 15:00, jf. § 8.

Ansvarlig

Seniorrådgiver fiskeri og havbruk