Nei til sjark-strukturering

Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF)- Fiskeriminister Per Sandberg må nå lytte til Nord-Norge. Den fiskeripolitikken han driver fram, vil svekke de samlede verdiene næringen skaper og svekke kystsamfunnene i nord. Dette sier fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF).

Anledningen for fylkesrådens krystallklare tilbakemelding er drøftingsnotat om «Sjarkfiskeflåtens rammebetingelser i et fremtidsrettet kvotesystem», sendt på høring av Nærings- og fiskeridepartementet. Fylkesrådet i Nordland sier nei til strukturrering av kystflåten og frykter konsekvensene kan bli tap av arbeidsplasser langs kysten og nedgang i verdiskapningen.

Notatet er basert på Eidesenutvalgets innstilling, NOU 2016:26, tidligere behandlet som høringssak i fylkestinget, jf. sak 65/2017.

Vil miste arbeidsplasser

-70% av alle sjarker finnes i Nord-Norge. Det er denne flåten som er viktigst for bosetting og arbeidsplasser på land, med at de leverer råstoffet lokalt langs kysten. En strukturering av flåten vil føre til færre båter, noe som vil gi en mindre variert og på sikt lavere leveranser til landbasert næring i Nord-Norge. Det vil gå ut over bosetting i kystsamfunnene våre, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Ideologi viktigere enn folk

- De samfunnsmessige og de markedsøkonomiske forholdene går ikke alltid sammen, og fiskeriministeren er helt klart på den markedsøkonomiske siden i denne saken. Kort sagt virker det som økt lønnsomhet alltid går foran samfunnsmessige forhold, som variert bosetting og aktivitet langs kysten. Men faktum er at forslaget ikke er basert på økonomi - økonomien i kystflåten er god! Da gjenstår kun ideologi, sier Noresjø.

- Fiskeriministeren later til å overse verdien av mangfold, spredt bosetting og levende kystsamfunn. Alle forslag som har kommet fra departementet i denne høringen, vil føre til færre båter, og dermed også gå ut over arbeidsplasser og bosetting langs kysten. Det er ikke fylkesrådet i Nordland med på.

Lytter ikke til råd

 -Regjeringen har siden 2014 i flere saker prøvd å iverksette en strukturering av kystflåten.  Fylkestingene i Nord-Norge har hver gang gjort vedtak om at en slik omlegging vil være lite klok og til skade for kystsamfunnene i nord. På tross av klare tilbakemeldinger fra Nord-Norge, fortsetter regjeringen med en politikk som vi mener svekker den viktige fiskerinæringen i Nord, istedenfor å styrke den. Det er vi svært skuffet over, sier Noresjø.

Svekker lokalsamfunnene

-Regjeringens forslag vil føre til at enda flere kystsamfunn ikke lengre vil ha tilgang på sin viktigste ressurs – vårt felles eierskap til fiskeriene. Og adgangen for unge mennesker som ønsker en framtid i fiskerinæringen vil bli enda vanskeligere enn den allerede er.  Kystflåten leverer kvalitetsråstoff som er viktig både for verdiskaping av fiskerinæringen og for utvikling av reiselivsnæringen i nord. For sistnevnte er lokal mat basert på ferske lokale råvarer, et av våre viktigste fortrinn. Da må vi ha levende lokalsamfunn der fisken kommer på land – og ikke tilsendt vakumpakket eller fryst uten lokal tilknytting, avslutter Noresjø.

Fylkestinget skal behandle fylkesrådets utkast til vedtak, under neste fylkestingsssamling i Mo i Rana, 11.-13. juni.

 

Klikk for stort bildeSjarker