Nordland satte preg på fiskerimesse

Klikk for stort bildebilde fem2Bedriftene på standen "Arena Nordland" markerte seg under verdens største fiskerimesse i Brussel nylig.

Det er 12 året Nordland fylkeskommune bidrar til standen "Arena Nordland" siden oppstarten i 2007. Målet med fylkeskommunens engasjement er at flere bedrifter fra Nordland kan delta på messen, senke terskelen om man vil.

Noen bedrifter er gjengangere på standen, som for eksempel Nordlaks Oppdrett AS, Nova Sea AS, Polar Quality og Myre Fiskemottak. Tilbakemeldingene fra dem er at dette er et svært nyttig arrangement for deres bedrifter å delta på.

Standen hadde egen restaurant med elever og lærer fra kokkelinjen på Sortland videregående skole, avd Øksnes. Kokk var Halvar Ellingsen. Arena Nordland ble i år besøkt av næringskomiteen på Stortinget, samt av statssekretæren i Nærings- og Fiskeridepartementet. Bedriftene satte pris på å få møte politikerne og besøkene er en god illustrasjon på at Arena Nordland bidrar til bedriften er synlige på den kjempestore messen, hvor folk med tilknytning til fiskeri fra hele verden møtes.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde