Ringvirknings- og varestrømsanalyse av fiskeri- og havbruksnæringen

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune har fått utarbeidet en ringvirknings- og varestrømsanalyse av fiskeri- og havbruksnæringen i Nordland, basert på 2015-tall. 

Analysen viser bl.a. at fylket har den største samlede produksjonen av fiskeri- og oppdrettsprodukter i landet. Kjernevirksomheten i Nordland, nærmere bestemt fangst, akvakultur, fiskeforedlings- og eksport/handelsleddet, hadde til sammen en verdiskaping på 10,7 mrd. kroner og sysselsatte ca 5870 årsverk. Denne kjernevirksomheten gav opphav til samlede ringvirkninger i det øvrige næringslivet i fylket på 3,2 mrd. kr målt som bidrag til BNP (brutto nasjonalprodukt) og om lag 2580 årsverk. For næringslivet i resten av landet utgjorde ringvirkningene en verdiskaping på 7,8 mrd. og en sysselsetting på 5530 årsverk. Interessant kanskje å merke er at de samlede ringvirkninger både målt som bidrag til BNP og antall årsverk er større enn selve kjerneaktiviteten i Nordland.   

Les hele rapporten.