Veiledning til krav om forundersøkelser i henhold til NS9410:2016 i forbindelse med søknad om akvakulturlokaliteter i Nordland, Troms og Finnmark fylker

Dette dokumentet er utarbeidet av fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark samt Fiskeridirektoratet region Nord og Fiskeridirektoratet region Nordland. Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark har alle bidratt til veilederen.

Dokumentet oppdateres ved behov. Veilederen gjelder frem til ny veileder er utarbeidet etter kapittel 5 i NS 9410:2016.

Vedlegg:

- NS9410:2016 (PDF, 59 kB)