Vil fase ut bruk av kjemikalier til avlusing

Klikk for stort bildeFylkesrådet mener at det bør nedlegges forbud mot bruk av legemidler til avlusning av oppdrettslaks.

Dette kommer frem av fylkesrådets innstilling til svar på departementets høringssak «Tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg».

Finnes gode alternativ

- Det er en rivende utvikling innen teknologi og utstyr for bruk av alternative ikke-medikamentelle avlusningsmetoder. Enkelte oppdrettsbedrifter har i dag helt gått bort fra bruk legemidler i sitt avlusningsarbeid. Dette tilsier at det nå finnes gode alternativ for bruk av legemidler for avlusning, og at dagens bruk av legemidler nå må forbys sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (Krf).

Klikk for stort bildeIngelin Noresjø (KrF) Hun tror det er viktig at både næringa og politikerne tar på alvor de rapportene som er kommet fra fiskere om at kjemiske avlusningsmidler skader det marine miljøet rundt anlegg, selv om det foreløpig finnes lite forskning på temaet.

- Det er lurt å bruke føre var-prinsippet i denne saken, det tror jeg næringa sjøl vil tjene på omdømmemessig.

Departementet vil fortsatt bruke kjemikalier

Departementet forslår i høringssaken en annen måte å håndtere problemet på: At man fortsatt skal få bruke kjemikalier til avlusning men at det settes et krav at badebehandling med legemidler mot lakselus må foretas i brønnbåt/lekter i oppdrettsanlegg som ligger i rekefelt og/eller gytefelt, eller nærmere enn 500 meter fra disse. Vannet som er brukt til lusebehandlingen må transporteres bort fra anlegget. Departementet foreslår at dette skal nedfelles som et tillegg i akvakulturdriftsforskriften 

Etterlyser klarere regler

I fylkesrådets innstilling til høringssvar sies det at man isolert sett kan støtte departementets forslag, selv om forbud mot kjemikalier er primærstandpunktet. Men fylkesrådet mener da det bør utarbeides regler for hvor utslipp av badevann kan skje – med tanke på avstand til nærliggende rekefelt og andre sårbare økosystemer.

Legger til rette for næringa

Ingelin Noresjø understreker at hun på tross av skepsisen mot kjemiske avlusningsmidler støtter utviklingen av oppdrettsnæringen i Nordland helhjertet.

- Det er ei svært viktig næring for Nordland og for nasjonen som helthet, og fylkesrådet jobber for å legge til rette for at næringa skal få utvikle seg videre. Vi har eksempelvis nettopp nettopp bevilget fire millioner kroner til kommunal infrastruktur i Hadsel kommune, som vil bidra til utviklingen av Nordlaks. Nordlaks sitt anlegg på Børøya er en betydelig bedrift som bidrar med stor verdiskapning og mange arbeidsplasser i nordlandssamfunnet, avslutter hun.