Gir honnør for flytteinnsats

Klikk for stort bildeFylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) gir skryt til lakseoppdretterne som har hjulpet hverandre med å flytte laksen unna dødsalgene.

I Nordland er nå om lag 2,5 millioner fisk flyttet for å redde dem fra algeoppblomstringen.

- Det er all grunn til å gi honnør til de som har stilt opp for hverandre for å redde laksen gjennom flytting. De har gjort en viktig jobb som det står respekt av, sier fylkesråden.

- Store verdier er gått tapt, med det kunne gått verre hvis næringa ikke hadde gjennomført strakstiltak.

Naturkatastrofe

Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, Ingelin Noresjø.Noresjø registrerer at det går en debatt på hvorvidt oppdrettsnæringen selv er skyld i oppblomstringen av farlige alger.

- Ingen vet foreløpig noe om årsakene til at disse algeoppblomstringene skjer. I en situasjon der oppdrettere kjempe med nebb og klør for å redde laksen fra en naturkatastrofe, så synes jeg en slik debatt er uklok. Oppdrettsnæringen er svært viktig for Nordland og Nord-Norge, og vi skylder næringa å være edruelige og faktabaserte, sier hun.

Forskerne har ikke svar

Algene det er snakk om er av Chrysochromulina-arten, som skader fiskens gjeller. Algene er vanlige langt kysten. Ved spesielle forhold kan man få en oppblomstring av disse algene. Hva dette skyldes vet forskerne lite om, noe som bekreftes av Veterinærinstituttet.

- Fiskedød, som følge av algeoppblomstring, er en stor utfordring for oppdrettsnæringen over hele verden. Dessverre vet vi fortsatt lite om hvorfor det skjer og hvordan ulike alger skader fisk og dyreplankton, sier Silvio Uhlig, seniorforsker ved Veterinærinstituttet, i en pressemelding.