Hva tenker besøkende om reisemålene Værøy og Røst?

Klikk for stort bildePilotprosjektet for besøksforvaltning bestilte sommeren 2018 en rapport om turistenes møte med Lofoten. Dataene ble samlet inn på ferga fra Bodø til Lofoten og hadde et spesielt fokus på Værøy og Røst. Nå foreligger sluttrapporten som kan lastes ned her (PDF, 28 MB).

Fergeundersøkelsen ble igangsatt i samråd med kommunene Værøy og Røst som gjerne ville få bedre innsikt i hvorfor færre besøkende velger å legge turen til disse to øyene sammenlignet med resten av Lofoten.

I 2016 fikk Lofotrådet gjennomført undersøkelsen «Lofoten som reiselivsdestinasjon i dag og i framtiden – turistens perspektiv» (Kristoffersen og Midtgard). Denne undersøkelsen ble gjennomført på ferga mellom Bodø og Moskenes og fikk dermed i liten grad med gjestene som skulle besøke Værøy og Røst.

Undersøkelsen sommeren 2018 ble derfor gjort på 6 fergeturer på strekningen Moskenes-Røst-Værøy-Bodø, samt 2 turer på strekningen Moskenes-Bodø. Dette gjorde det mulig for oss å både få et innblikk i oppfattelsen av reisemålene Værøy og Røst samtidig som undersøkelsen ble sammenlignbar med den gjort i 2016. Innsamlingsarbeidet er gjort av førsteamanuensis Berit Kristoffersen og forskningsassistent Katrine Blom, begge ved UiT Norges arktiske universitet.

Klikk for stort bildeRøst Bård Løken

 

Det kvantitative spørreskjemaet ble i hovedsak beholdt, men utvidet med spørsmål om de to ytterste øyene samt et nytt spørsmål om turistskatt. Spørreskjemaet er besvart av ca. 900 reisende fordelt på over 300 svarark. I tillegg ble det gjort ca. 50 intervjuer for å få dybde i svarene.

Rapporten gir innblikk i hva dagens besøkende syns om Værøy og Røst - hvilke opplevelsesverdier de setter mest pris på og hva som kan bli bedre. Resultatene kan brukes som innspill i den videre debatten om hvordan de to øyene skal jobbe med å utvikle bærekraftig turisme i årene framover. I første omgang skal Ann Heidi Hansen og Hanne Lykkja fra pilotprosjektet på besøksforvaltning presentere rapporten på en samling for reiselivet på Røst i november. Her vil funnene bli diskutert i sammenheng med strategisk næringsplan 2019-2028, prosjektet Opplevelsesbasert næringsutvikling og lokalmat som satsingsområde for reiselivet.

I spørreskjemaet ble besøkende spurt om de «ville vært villig til å betale kr 100 i turistskatt for å bidra til å forbedre reisemålet Lofoten». Svarene gir innspill til den pågående debatten om fellesgodefinansiering. Det er interessant å se at det er en viss forskjell mellom hva nordmenn svarer sammenlignet med de internasjonale besøkende.

Last ned rapporten "Uberørt natur i tilrettelagte omgivelser" her: