Internasjonal konferanse om mineraler og miljø

Klikk for stort bilde

Hvilken rolle kan mineralnæringen spille for en klima- og miljøvennlig industri? 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) håper mange benytter muligheten til faglig påfyll på GeoNor-konferansen 2016, som arrangeres i Mo i Rana 15.-17. mars.
 

- Her kan man diskutere viktige tema med mineral- og bergverksnæringen, relevante forskningsmiljøer, politiske myndigheter, virkemiddelapparatet og offentlig forvaltning, det er en anledning som bør benyttes, oppfordrer han.
 

Mest miljøvennlig

- Prosessindustrien vår er verdens mest miljøvennlige og gir viktig bidrag til å løse dagens miljøutfordringer. For denne industrien er mineraler og metaller viktige innsatsfaktorer. Det må være et mål at verdens ledende prosessindustri kan få tilgang til «kortreiste» råvarer fra Norge. Mineralnæringen i Norge er ikke en del av problemet, men tvert imot en del av løsningen på våre globale miljøutfordringer, sier han.


På konferansen vil en rekke interessante aktører holde innlegg, blant annet statssekretær Grete Ellingsen (KMD), miljøorganisasjonen Zero, bedrifter innen mineralindustrien og representanter fra akademia.

GeoNor-konferansen 2016 arrangeres sammen med en Nordmin, som er et prosjekt nedsatt av Nordisk Ministerråd for å utvikle den nordiske gruve- og mineralnæringen på en bærekraftig måte. Årets arrangement har miljø som hovedtema, og er rettet mot en internasjonal målgruppe.
 

Nordland fylkeskommune står som arrangør av konferansen, sammen med SINTEF, NGU og Mineralklynge Norge (mineral- og bergverksbedrifter i Nord Norge), med Kunnskapsparken Helgeland som prosjektsekretariat. Konferansen er nå blitt en årlig nasjonal konferanse innen mineraler/bergverk for Nord-Norge/nordområdene, og med nasjonalt og internasjonalt fokus.
 

Se programmet for konferansen


Meld deg på konferansen
 

 

Fakta:
GeoNor konferansen ble holdt første gang på Mo i februar i 2012 med deltakelse fra 160 personer fra hele landet. Konferansen er en oppfølging av GeoNor rapporten som SINTEF presenterte i 2011, og som hadde fokus på mulighetene for utvikling av industriprosjekter basert på geologiske ressurser i Nord-Norge. Rapporten pekte også på betydningen av nærhet til andre naturressurser som elektrisk energi og naturgass som -i kombinasjon med mineraler og metaller - vil være et unikt grunnlag for utvikling av ny industri.

 Klikk for stort bilde