Leting etter mineraler trenger handling

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) åpnet Geonor-konferansen i Mo i Rana - Klikk for stort bilde Geir Johnsen

- Norge har store verdier som ligger og venter på å bli kartlagt. Det trengs handling fra regjeringen. 

Det sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) da han åpnet årets store geologiske konferanse i Mo i Rana, og fortsatte:

- Industrien som kan utvinne og foredle mineralene trenger mulighet til å lete. Til det trengs det en geologisk kartlegging utført av Norges geologiske undersøkelser (NGU). De er avhengig av at regjeringen setter av penger til dette statsbudsjettene. Men regjeringen har kuttet i disse midlene i inneværende statsbudsjett, sier fylkesrådslederen.

Gjør regjeringens jobb

Dette vil ikke fylkesrådet i Nordland sitte og se på:

- Vi  har bevilget penger til mineralundersøkelser i Lofoten og Vesterålen og i Hattfjelldal. I tillegg til dette har fylkesrådet nylig gitt NGU midler til å lete etter appattitt i hele fylket.

- Dette gjør vi fordi vi er opptatt av at næringslivet skal ha forutsigbare rammevilkår i fylket, påpeker Norvoll.  

Statsbudsjett 2017

Regjeringspartiene arbeider nå med neste års statsbudsjett.

- Nå må de prioritere penger til kartlegging, oppfordrer fylkesrådslederen.

Tar til orde for Mineral 21-strategi

Fylkesrådslederen tar også til orde for at nærings- og fiskeridepartementet bør sette i gang arbeidet med en egen innovasjons og FoU-strategi for mineralnæringen. 

Norge har denne type strategier innen olje- og gass, maritim og havet, de såkalte 21-strategiene.

Norvoll mender det er på tide med en tilsvarende strategi innen mineralindustrien.

- Vi er jo så heldig stilt at vi har Mineralklynge Norge. Vi vil gjerne bidra til at mineralklyngen kan utarbeide en Mineral 21-strategi, avslutter fylkesrådslederen.