Mineraler i det grønne skiftet

Klikk for stort bilde

Mineral-konferansen GeoNor 17 arrangeres i Mo i Rana 21.-22. mars. 

Årets tema er bærekraftig mineralindustri, banebrytende teknologitrender og framtidsutsikter i et globalt perspektiv.

 

- Mineralnæringa er bokstavelig talt steinbra! Den vil bli ei viktig næring for Nordland, som har store mineralske ressurser verden har bruk for, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (AP).

Klikk for stort bildeTomas Norvoll åpnet Geonor2016 i Mo i Rana Geir Johnsen

 

Han påpeker også sammenhengen mellom mineraler og industrien.

 

- Prosessindustrien vår er verdens mest miljøvennlige. For denne industrien er mineraler og metaller viktige innsatsfaktorer. Det må være et mål at verdens ledende prosessindustri kan få tilgang til «kortreiste» råvarer fra Norge. Mineralnæringen i Norge er ikke en del av problemet, men tvert imot en del av løsningen på våre globale miljøutfordringer, sier han.

 

GeoNor-konferansen er en årlig begivenhet og et samlingssted hvor industri, offentlig forvaltning, virkemiddelapparat og forskningsinstitusjoner møtes for å diskutere mineralressurser i nord. Temaet er hvordan man få til  industriell vekst og verdiskaping basert på geologiske ressurser i landsdelen.

 

Konferansen i år har særlig fokus på sammenhengen mellom mineraler, industri og global bærekraft.

NHO-leder Kristin Skogen Lund er blant innlederne på konferansen.
 

Nordland fylkeskommune står som arrangør, sammen med SINTEF, NGU og Mineralklynge Norge (mineral- og bergverksbedrifter i Nord Norge), med Kunnskapsparken Helgeland som prosjektsekretariat. Konferansen er blitt en årlig nasjonal konferanse innen mineraler/bergverk for Nord-Norge/nordområdene, og med nasjonalt og internasjonalt fokus.

 

For mer informasjon og påmelding: http://geonorcon.no/