Nytt industrieventyr i emning på Nesna

Klikk for stort bildeFylkesrådet bevilger 2,5 millioner til industriell utvikling av Langsetvågen industriområde. Nå legges grunnlaget for det som kan bli en svært viktig industriutvikling på Helgeland innen riggvedlikehold/skroting og maritimt vedlikehold.

Fylkesrådet bevilger midlene til et bredt anlagt industriutviklingsprosjekt for Helgeland og Nordland, der industriell utvikling av Langsetvågen er en viktig del. Mo Industripark er prosjekteier.

Tar ansvar

-Det er positivt at Mo Industripark på denne måten tar ansvar for egen region med tanke på tilrettelegging for næringsutvikling. Dette prosjektet vil kunne posisjonere Mo/Helgelandsmiljøet mot store framtidige industriinvesteringer, der vi knytter kyst og innland sammen, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF). Hun er meget glad for at partene etter flere år har kommet til enighet om industriell utvikling av Langsetvågen.

Spesielle fortrinn

Langsetvågen Industriområde har flere strategiske fortrinn:
- Lett «tilgjengelig» dypvannskai på nærmere 1 kilometers lengde
- Ligger isolert til der industri ikke vil forstyrre mange
- Ligger nært det sterke maritime miljøet i Sandnessjøen, først og fremst representert med Horvnes forsyningsbase og en sterk marin næring.
- Ligger nært Norges nest største industricluster med hovedtyngde på Mo
- Allerede aktiv og lønnsom industri på plass (Westcon Helgeland AS)

Nytt industrieventyr

Gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylkestinget, Bjørnar Skjæran, er i likhet med Ingelin Noresjø svært glad for at utviklingen av Langsetvågen endelig kan komme videre.

- Arbeiderpartiet gikk til valg på å komme ut av den fastlåste situasjonen som var, og vi har samarbeidet nært med den politiske ledelsen i Nesna for å komme hit vi er nå. Vårt mål er at vi sammen med Mo Industripark og de store industrielle aktørene i Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Nesna utvikler et nytt industrieventyr på Langsetvågen, der oljeriggmarkedet er det viktigste nye elementet, sier han.

Fremtiden skapes nå

Gruppeleder for SV i fylkestinget, Marius Meisfjord Jøsevold, mener fylkesrådets bevilgning til utvikling av Langsetvågen er en svært god investering for framtiden.

- Dette er kanskje den viktigste byggesteinen i fremtidens industriutvikling på Helgeland, og er et viktig vedtak for både Nesna og Nordland. For SV har dette vært et viktig prosjekt både lokalt og regionalt over flere år. Jeg er veldig stolt av at Nordland fylkeskommune setter seg i førersetet i den industrielle utviklingen på Helgeland, sier Meisfjord Jøsevold, og får følge av gruppeleder i Senterpartiet, Kurt Jenssen.

 - Senterpartiet er svært glad for at grunnlaget nå legges for nye industriarbeidsplasser på Nesna og på Helgeland, sier han.