Innovasjon

Innovasjonspolitikk

Klikk for stort bilde

 

Nordland har et sterkt globalt næringsliv. Bedrifter i Nordland leverer varer og tjenester i verdensklasse innenfor næringer som industri, sjømat og opplevelser. Spennende nye bedrifter utvikles innenfor bl.a. petro-maritime bransjer og ulike forretningsmessige tjenesteytende bedrifter. For å være konkurransedyktig må bedrifter tenke nytt kontinuerlig, både gjennom å utvikle nye produkter og tjenester, samt vurdere hvordan driften kan organiseres bedre og hvilke nye kunder og markeder som er aktuelle.

 

Fylkestinget i Nordland vedtok i oktober 2014 "Et nyskapende Nordland - innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020". (PDF, 27 MB)

 

Hvis du skal starte en bedrift eller jobber med et innovasjonsprosjekt i en bedrift, ta kontakt med Innovasjon Norge. Nordland fylkeskommune har ikke mulighet til å finansiere bedrifter direkte.

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune, ved avdeling for næring og regional utvikling, har siden 01.01.2017 deltatt i Interreg Europe-prosjektet MONITORIS3. Målet er å finne en strukturert tilnærming som vil lede til et sett med indikatorer for måling og evaluering av RIS3.

 

Nordland fylkeskommune, ved avdeling for næring og regional utvikling, samlet en ekspertgruppe på monitorering og evaluering i Bodø torsdag 23. august. Erfaringsdeling innen regional analyse og strategiutvikling var hovedtema for arbeidsseminaret. Seminaret ble arrangert i forbindelse med Nordland fylkeskommunes deltakelse i Interregprosjektet MONITORIS3 (https://www.nfk.no/tjenester/naring/innovasjon/monitoris3.1012036.aspx

 

(PDF, 4 MB)Representanter fra Nordland fylkeskommune deltok på konferansen som ble avholdt i Rovaniemi 11.-12. september. REGINA er et EU-sponset prosjekt med partnerkommuner i Nord-Finland, Sverige og Norge, så vel som Skottland og Grønland. Det er utviklet en plattform med verktøy og kunnskaper om hvordan fjerntliggende og tynt befolkede lokalsamfunn på en bedre måte kan forberede seg på store etableringer.

Hva skjer om det åpnes en ny gruve, det etableres ny industri eller at en etablert næring legges ned? Hvordan kan perifere, tynt befolkede samfunn respondere til slike store sosioøkonomiske endringer? Og hvilke verktøy trengs for å forberede og takle slike utfordringer?

Næringsavdelingen i Nordland Fylkeskommune arrangerer en Smart Spesialiseringsstrategi (S3) skole i samarbeid med følgeforskerne på prosjektet. 

Det er nylig publisert flere arbeidsnotater om innovasjonssystemet i Nordland. Du kan lese mer om kraftforedlende industri, kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting og entreprenørielle oppdagelsesprosesser.

 industri, industripark, Mo industripark, stål, mekanisk vereksted, sveising

For å styrke innovasjonspolitikken ber fylkestinget om at det etableres breie partnerskap innenfor industri, sjømat og reiseliv.

 

Over 50 interesserte innovatører deltok på internasjonalt innovasjonsseminar i oktober. 

Næringsråd Mona Fagerås holdt i går innlegg om Nordlands innovasjonsstrategi under European Week of Regions and Cities. 

seniorrådgiver