65 mill. kr. til et nyskapende Nordland

Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) Thor-Wiggo Skille

 

Fylkesrådet bevilger 65 mill. kr. til Innovasjon Norge Nordland i 2015

 

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) begrunner bevilgningen med at Innovasjon Norge Nordland er fylkeskommunens virkemiddelapparat overfor bedriftene i Nordland.  

- Innovasjon Norge skal være en strategisk utviklingsaktør i Nordland for å fremme konkurransekraft og verdiskaping, bekrefter Knutsen.

 

- Innovasjon Norge skal bidra til å realisere ambisjonen i fylkeskommunenes «Et nyskapende Nordland - Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020».  Her prioriteres næringene kraftforedlende industri, sjømat, opplevelsesbasert reiseliv. Med opplevelsesbasert reiseliv mener vi bl.a. kulturnæringer, lokalmat og matopplevelser, samt reiseliv, sier Knutsen.

Klikk for stort bilde

 

I tillegg er forretningsmessig tjenesteyting og leverandørbedrifter prioritert i Nordland. Som del av dette er det særlig ambisjoner om å:

 

  • Utvikle innovative destinasjoner i Nordland.
  • Styrke innovasjonsprosessene i leverandørindustrien.
  • Forsterke sjømatnæringens samarbeid med leverandørnæringer i Nordland, og hvitfisknæringens samarbeid med kunder og leverandører.
  • Stimulere til vekst i forretningsmessige tjenesteyting.

 

 

I 2015 skal det prioriteres å forsterke arbeidet med vekstgründere, øke andelen vekstbedrifter i

Innovasjon Norge Nordlands portefølje, samt øke finansieringen til bedriftsnettverk- og

klyngeprosjekter.

 

 

Vedtatt rådsnotat kan du lese her. (PDF, 379 kB)