Innovasjon

Innovasjonspolitikk

Klikk for stort bilde

 

Nordland har et sterkt globalt næringsliv. Bedrifter i Nordland leverer varer og tjenester i verdensklasse innenfor næringer som industri, sjømat og opplevelser. Spennende nye bedrifter utvikles innenfor bl.a. petro-maritime bransjer og ulike forretningsmessige tjenesteytende bedrifter. For å være konkurransedyktig må bedrifter tenke nytt kontinuerlig, både gjennom å utvikle nye produkter og tjenester, samt vurdere hvordan driften kan organiseres bedre og hvilke nye kunder og markeder som er aktuelle.

 

Fylkestinget i Nordland vedtok i oktober 2014 "Et nyskapende Nordland - innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020". (PDF, 27 MB)

 

Hvis du skal starte en bedrift eller jobber med et innovasjonsprosjekt i en bedrift, ta kontakt med Innovasjon Norge. Nordland fylkeskommune har ikke mulighet til å finansiere bedrifter direkte.

Klikk for stort bilde

- Etableringen av SINTEF Helgeland er et offensivt og viktig steg for Helgeland, Nordland og Norge. 

Fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) gratulerer Kunnskapsparken Helgeland og Inkubator Helgeland med fusjonen. Hun tror samlingen vil styrke næringslivet på Helgeland. 

Fylkesrådet bevilger 2,5 millioner til videre arbeid med å rekruttere bedrifter i Nordland til prosjekter i Horisont 2020, som er EUs rammeprogram for forskning og utvikling. 

Vil du vite mer om hva smart spesialisering betyr? Her kan du lese et rykende fersk forskningsnotat om smart spesialisering i Nordland: teori, praksis og læring.

  

SIVA og Nfk vil skape sterke bedriftsrettede kompetansemiljø som har spisskompetanse om forretningsutvikling, innovasjon og entreprenørskap.

Fylkesrådet bevilger millioner kroner til næringshagene og inkubatorene i Nordland i 2016.

Fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) møtte Innovasjonsforum Nordland for å bli bedre kjent med grundermiljøet  i Nordland. Hun understreket viktigheten av å utvikle innsatsen overfor gründere i Nordland.

 Det starter nå opp kurs for gründere i Lofoten tilgjengelig for gründere fra hele Lofoten.

 

Økonomien i Nordland er mer konkurransedyktig enn den norske økonomien når vi holder olje og gass utenfor. 

Det har blitt behørig lagt merke til av andre fylkeskommuner og Kommunal- og moderniseringsdepartementet at Nordland er den  første regionen i Norge som har innført Smart spesialisering-plattformen. 

seniorrådgiver