Innovasjon

Innovasjonspolitikk

Klikk for stort bilde

 

Nordland har et sterkt globalt næringsliv. Bedrifter i Nordland leverer varer og tjenester i verdensklasse innenfor næringer som industri, sjømat og opplevelser. Spennende nye bedrifter utvikles innenfor bl.a. petro-maritime bransjer og ulike forretningsmessige tjenesteytende bedrifter. For å være konkurransedyktig må bedrifter tenke nytt kontinuerlig, både gjennom å utvikle nye produkter og tjenester, samt vurdere hvordan driften kan organiseres bedre og hvilke nye kunder og markeder som er aktuelle.

 

Fylkestinget i Nordland vedtok i oktober 2014 "Et nyskapende Nordland - innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020". (PDF, 27 MB)

 

Hvis du skal starte en bedrift eller jobber med et innovasjonsprosjekt i en bedrift, ta kontakt med Innovasjon Norge. Nordland fylkeskommune har ikke mulighet til å finansiere bedrifter direkte.

Klikk for stort bilde

Universitetet i Nordland (UiN) er et av Nordens største fagmiljø innenfor entreprenørskap. UiN har nå ambisjoner om å videreutvikle dette fagmiljøet til å bli et fremragende forskningssenter.

  I Sverige har de testet ut og evaluert utvikling av "Hållbar Destinationsutveckling".

Nordland fylkeskommune, Senter for IKT i utdanningen og utdanning.no lager nasjonal nettportal for å få mer samarbeid mellom skole og arbeidsliv.

Møte i partnerskapet til Innovative destinations

Nordland fylkeskommune ønsker å samarbeide med regioner i Europa for å utvikle reiseliv- og opplevelsesnæringen i Nordland.

 

Nordland fylkeskommune og Norges forskningsråd inviterer fylkeskommunene til seminar om smart spesialisering for å dele og diskutere erfaringer.  

 

Nordland fylkeskommune ønsker bedre kunnskap om verdiskapingen sjømatnæringen i Nordland bidrar med.

 

Fylkesrådet i Nordland har bevilget  5.3 mill. kr. til næringshager og inkubatorer i Nordland i 2015.

 

Fylkesrådet foreslår 15,2 millioner kr. til kommunale næringsfond for 2015

 

 - Det er med stor glede og stolthet at det med nyskaping som mål, kokte og sydet i aktivitet, initiativ, kreativitet under fylkesmessa i Bodø denne uka. Arrangementet er i regi av Ungt Entreprenørskap Nord og er en unik arena for elever i videregående skoler i Nordland med teft for gode forretningsideer.

seniorrådgiver