Innovasjon

Innovasjonspolitikk

Klikk for stort bilde

 

Nordland har et sterkt globalt næringsliv. Bedrifter i Nordland leverer varer og tjenester i verdensklasse innenfor næringer som industri, sjømat og opplevelser. Spennende nye bedrifter utvikles innenfor bl.a. petro-maritime bransjer og ulike forretningsmessige tjenesteytende bedrifter. For å være konkurransedyktig må bedrifter tenke nytt kontinuerlig, både gjennom å utvikle nye produkter og tjenester, samt vurdere hvordan driften kan organiseres bedre og hvilke nye kunder og markeder som er aktuelle.

 

Fylkestinget i Nordland vedtok i oktober 2014 "Et nyskapende Nordland - innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020". (PDF, 27 MB)

 

Hvis du skal starte en bedrift eller jobber med et innovasjonsprosjekt i en bedrift, ta kontakt med Innovasjon Norge. Nordland fylkeskommune har ikke mulighet til å finansiere bedrifter direkte.

Klikk for stort bilde

 

Fylkesrådet bevilger 65 mill. kr. til Innovasjon Norge Nordland i 2015

 

 

- Vi har klare mål med den nye innovasjonsstrategien "Et nyskapende Nordland" 

 

Et nyskapende Nordland - Nå kan du lese den nye innovasjonsstrategien i brosjyreformat

UiN og Nordlandsforskning har publisert et notat om næringshagemiljøer i Norge.

Det regionale forskningsfondet for Nord-Norge har bevilget 14 millioner kroner til fire større forskningsprosjekt og fem forprosjekter i Nordland.  

Nordland fylkeskommune arbeider med en regional innovasjonsstrategi, som del av EUs smart spesialiseringsplattform.

Saken skal legges fram for fylkestinget i oktober 2014.

Her legges dokumenter, presentasjoner og notater som er brukt underveis i arbeidet.

 

Les mer om Smart spesialisering
 

Kontaktperson: Una Sjørbotten, tlf: 45025372

seniorrådgiver