Følgeforskning på smart spesialisering i Nordland

Klikk for stort bilde


"Et nyskapende Nordland - innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020" skal følgeforskes. SINTEF og Nordlandsforskning har fått oppdraget. Notater, rapporter, analyser mv. vil publiseres her fortløpende.

Følgeforskningen skal skape ny kunnskap til gode for næringslivet i Nordland. Arbeidet skal:

  • Danne grunnlag for en kunnskapsbasert utvikling av arbeidet med innovasjon i Nordland.
  • Skape grunnlag for læring, erfaringsdeling, identifisere muligheter og behov, og gjøre endring av innretningen av arbeidet med innovasjonsstrategien.
  • Bidra til gode læringssløyfer i arbeidet ved at empiri/erfaring brukes som utgangspunkt for å utvikle teori og begreper om innovasjon i Nordland, og at dette igjen videreutvikles og tas i bruk.
  • Evaluere hvilke resulateter oppfølgingen av innovasjonsstrategien får.

 

Prosjektbeskrivelse

Du kan lese mer om prosjektet i prosjektbeskrivelsen fra SINTEF/Nordlandsforskning.:

Fullstendig prosjektbeskrivelse (PDF, 268 kB)

Kortversjon av prosjektbeskrivelsen (PDF, 120 kB)

 

Kontaktpersoner i forskerteamet

Prosjektleder for følgeforskningsprosjektet er Håkon Finne ved SINTEF.

Leder av arbeidspakke 1. kunnskapsplattform: Håkon Finne ved Sintef

Leder av arbeidspakke 2. policy utvikling: Åge Mariussen ved Nordlandsforskning

Leder av arbeidspakke 3. evaluering: Einar Lier Madsen ved Nordlandsforskning

Leder av arbeidspakke 4. formidling og læring: Maiken Bjørkan ved Nordlandsforskning.

 

Referansegruppe

Følgeforskningsprosjekt har en referansegruppe. I denne deltar:

Hanne Østerdal, nærings- og utviklingssjef NFK (leder), Mariann Bakken (NFK), Torbjørn Trane Jensen (NFK), Una Sjørbotten (NFK), Karin Kristensen (NFK), Inger Teigstad (Innovasjon Norge), Beate Rotefoss (SIVA) og Bjørn Gjellan Nilsen (Norges forskningsråd). Forskerteamet er også representert.