Forskningsmidler til Nordland

Klikk for stort bilde

Det regionale forskningsfondet for Nord-Norge har bevilget 14 millioner kroner til fire større forskningsprosjekt og fem forprosjekter i Nordland.  

Forskningsfondet har hittil i år bevilget rundt 29 millioner kroner til forskning i landsdelen. At 14 av disse går til prosjekter i Nordland er fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF) meget godt fornøyd med.

- Det er en meget bra uttelling. Det er også veldig gledelig å se at flere bedrifter i Nordland deltar i forskningsprosjektene. I vår nye FoU-strategi legger vi nettopp vekt på å få opp forskningsaktiviteten i bedriftene, så her har vår innsats begynt å gi resultater, sier Arve Knutsen.

I tillegg til de 14 millionene fra det regionale forskningsfondet, er det tildelt 4,5 millioner kroner til to prosjekter i Nordland av den nasjonale rammen. 

Sentrale næringer som fiskeri- og havbruk og problemstillinger knyttet til arealbruk og næringsutvikling står i fokus i de tildelte prosjektene Andre eksempler er komposittproduksjon og opplevelsesproduksjon.


Følgende forskningsprosjekter i bedrifter (pluss en kommune) og institusjoner har blitt tildelt midler:

Tittel

Prosjektansvarlig

Tildeling

Optimalisering av rognkjeks som biologisk avlusingsmetode for oppdrettslaks

Grieg Seafood Finnmark AS

4.0 mill kr

Bekjempelse av patogene bakterier i lastebærere ved hjelp av mikrobølgeteknologi

Plastservice AS, Øksnes kommune

2,6 mill kr

Narvik Composite – Automatisert produksjon av komposittruller

Narvik Composite AS

4.1 mill kr

Kvalitetsmåling på fersk fisk

Nofima AS, Tromsø

4.5 mill kr

Oppdrett av atlantisk laks i semi-lukket merd; kan ny teknologi bidra til større bærekraft?

Universitetet i Nordland, Fakultet for biovitenskap og akvakultur

3.65 mill kr

Mining Deposits and Sustainability

Nordlandsforskning AS

1.89 mill kr

Aquaculture and regional and inter-municipal coastal zone planning in North Norway

Northern research institute TROMSØ AS

3.0 mill kr

Spatiotemporal distribution of salmon lice in Northern Norwegian fjords

Havforskningsinstituttet

3.0 mill kr

Høsting av små dyreplankton utenfor Midt- og Nord-Norge -

Planctonic AS, Herøy kommune

2.55 mill kr

Innovasjon i arealforvaltning - nye koplinger mellom kunnskap, fag og arbeidsmåter-

Vestvågøy kommune

2.25 mill kr

     Følgende prosjekter er blitt tildelt kvalifiseringsstøtte/forprosjektmidler:

Tittel

Prosjektansvarlig

Tildeling

Bedre letemetoder for teinefangst av kongekrabber i Barentshavet

Nergårdfisk AS, Hammerfest

250 000,-

Hva kjennetegner vellykkede bedriftsetableringer innenfor opplevelsesbasert reiseliv i Nord-Norge?

Nordlandsforskning AS

250 000,-

Lokal mat i opplevelses-økonomien landbruk, fiskeri og reiseliv sammen om regional næringsutvikling?

Nordlandsforskning AS

250 000,-

Næringslivets barrierer for økt aktivitet og involvering i nordnorsk O&G sektor

Universitetet i Nordland

250 000,-

Mobilt kulturarrangement som kilde til lokal og regional verdiskaping

Nordlandsforskning AS

250 000,-

Developing a Sustainable Seaweed Industry in the Arctic (ArcSea): Norwegian-Russian Cooperation for Commercialization of Seaweed Products

Bioforsk Nord Bodø

250 000,-

En ny vår for flekksteinbit

Akvaplan Niva AS

250 000,-