Innovasjonsforum Nordland

Klikk for stort bildeÅ bygge sterke regionale bedriftsrettede kompetansemiljø som har spisskompetanse om forretningsutvikling, innovasjon og entreprenørskap er formålet til Innovasjonsforum Nordland.

I forumet deltar næringshager, inkubatorer, forsknings- og kunnskapsparker i Nordland, SIVA, Norges forskningsråds regionale representant, Innovasjon Norge Nordland og Nordland fylkeskommune.

 

Forumet skal følge opp Et nyskapende Nordland - Innovasjonsstrategi for Nordland 2014 - 2020

Her finner du mandatet til innovasjonsforum Nordland (DOCX, 16 kB)

 

Fabrikken næringshage, ved Ivar Tjønsø, er sekretariat for Innovasjonsforum Nordland. Han kan kontaktes på e-post: ivar@fabrikken.as.

(11.03.2015)

Neste møte i Innovasjonsforum Nordland er 4. mai 2015 i Trondheim. 

(07.05.2015)

Fylkesrådet i Nordland har bevilget  5.3 mill. kr. til næringshager og inkubatorer i Nordland i 2015.

(12.11.2015)

 Det starter nå opp kurs for gründere i Lofoten tilgjengelig for gründere fra hele Lofoten.

 

(08.05.2015)

Hvordan får vi flere gründere i Nordland, og hvordan følger virkemiddelapparatet opp de som starter?

(08.12.2015)

Fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) møtte Innovasjonsforum Nordland for å bli bedre kjent med grundermiljøet  i Nordland. Hun understreket viktigheten av å utvikle innsatsen overfor gründere i Nordland.

(11.03.2015)

Innovasjonforum Nordland hadde møte i forkant av Nordlandskonferansen 2015.