Innovasjonsstrategi for Nordland 2014 - 2020

Klikk for stort bilde

 

Et nyskapende Nordland - Nå kan du lese den nye innovasjonsstrategien i brosjyreformat

- Vårt klare mål med den nye innovasjonsstatgien er å øke konkurransekraften i næringslivet,  forsterke evnen til nyskaping og få flere sysselsatte innenfor forretningsmessig tjenesteyting, sier fylkesråd for næring i Nordland, Arve Knutsen (KrF).

 

- Strategien skal også bidra til bedre samarbeid og læring mellom aktører i næringsliv, arbeidsmarked, utdanning og forskning, samt ulike deler av offentlig sektor. Nordland har et sterkt globalt næringsliv. Bedrifter i Nordland leverer varer og tjenester i verdensklasse i næringer som industri, sjømat og opplevelser. Spennende nye bedrifter utvikles innenfor petro- maritime bransjer og forretningsmessige tjenesteytende bedrifter, sier Knutsen. 

 

Nå kan du laste ned innovasjonstrategien i brosjyreformat

 

Innovasjonstrategi for Nordland 2014 - 2020 (PDF, 27 MB)