Inviterer til innovasjonspartnerskap

Klikk for stort bildeFor å styrke innovasjonspolitikken ber fylkestinget om at det etableres breie partnerskap innenfor industri, sjømat og reiseliv.

Dette går fram av fylkestingets behandling av statusrapporten «Et nyskapende Nordland - innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020 - status etter 2 år og veien videre».

 

Etablerer partnerskap

Fylkestinget ønsker å ta innovasjonspolitikken til et nytt nivå. Fylkestinget ber om at det etableres breie partnerskap innenfor industri, sjømat og reiseliv.

Mandatet til partnerskapene er å styrke den felles kompetansen om næringene, identifisere områder der det er mulig for bedriftene å klatre i verdikjedene og hvilke rammebetingelser og virkemidler som må på plass for å klatre i verdikjedene.


Utvikling av verdikjedene i næringslivet

Nordland fylkeskommune var den første norske regionen i Norge som laget en innovasjonsstrategi i henhold til EUs smart spesialiseringsplattform. Strategien ble vedtatt i 2014. Industri, sjømat og reiseliv er de største eksportnæringene i Nordland.

Det jobbes med nye innovasjonsprosjekter som har som mål å utvikle verdikjedene i disse næringene, og viktige relevante næringer. Å utvikle avansert tjenester, samt nye bransjer som bygger på kompetanse og ressurser i regionen er sentralt i oppfølgingen.

Du kan lese hele fylkestingssaken her:

https://www.nfk.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017004963&scripturi=/innsycn.aspx&skin=infolink&Mid1=15615&b