LEAN senter Helgeland AS er etablert

Klikk for stort bilde

LEAN Senter Helgeland AS skal vi bidra til å øke konkurransekraft og effektivitet i næringsliv og offentlig virksomhet på Helgeland og i resten av Nord-Norge.

Lønnsomhet er målet

Store industribedrifter i Nordland som Elkem Salten og Alcoa Mosjøen har jobbet etter Lean-filosofien i mange år. Nå tas arbeidsformen i bruk både i offentlig sektor og flere produksjonsbedrifter. Lean går ut på å levere feilfrie tjenester og produkter så effektivt som mulig. Målet er å forbedre virksomhetens økonomiske lønnsomhet, og skape merverdi gjennom økt kundefokus. I lean er lønnsomhet målet, ikke fokuset. Fokuset er på den enkelte medarbeider og involvering av medarbeiderne gjennom god ledelse.

 

Det var japansk produksjonsindustri og forbedringssystemet Toyota Production System som inspirerte amerikanske forskere på slutten av 1980-tallet til å utvikle det vi i dag kjenner som Lean.


- Vi tror på lean fordi det fungerer, sier Torbjørn Jørgensen i LEAN Senter Helgeland AS. Lean kan anvendes i alle organisasjoner der det er behov for omstilling og effektivisering.

 

Ni selskap fra Helgeland og Salten er eiere

Ni selskap står bak etableringen LEAN Senter Helgeland AS: Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem AS, Molab AS, Kunnskapsparken Helgeland AS, Inkubator Helgeland AS, SHMIL IKS, Helgeland Kraft AS, og Bilfinger Helgeland AS, og styret hadde sitt første møte fredag 26. juni.

Klikk for stort bilde

 

Styret i Lean senter Helgeland AS

Fra venstre: Thoralf Lian (Inkubator Helgeland), som eierrepresentant, Håkon Johansen (SHMIL as), styreleder Arve Ulriksen  (Mo Industripark as), Tone Jakobsen (Kunnskapsparken Helgeland), Frode Johan Berg (Celsa Armeringsstål), og daglig leder Torbjørn Jørgensen (Inkubator Helgeland). Fraværende var Trond Sæterstad fra Elkem as og Arild Markussen fra Helgeland Kraft.

 

 Verktøy for å jobbe smartere

Det er en klar forutsetning for å arbeide med LEAN at dette er sterkt forankret i ledelsen. Virksomhetene må stille egne ressurser for å innføre og utføre arbeidet. Lean senter Helgeland skal gi gode tilbakemeldinger slik at bedriftene er på rett spor i prosessen. – Poenget er ikke å springe fortere, men jobbe smartere.

 

Erfarent instruktørkorps

Virksomheter i privat næringsliv eller offentlig virksomhet, som ønsker å vite mer om hvordan de kan nyttiggjøre lean, oppfordres til å ta kontakt. Lean senter Helgeland kommer gjerne ut på besøk i virksomheten for å informere og avklare om lean er noe for deres virksomhet, sier Torbjørn Jørgensen i LEAN Senter Helgeland AS.

 

Senteret har allerede oppdrag for flere selskaper, og har et instruktørkorps med lang erfaring:

Klikk for stort bilde

Bak, fra venstre: Asle Hjartøy, Odd Luktvasslimo, Magne Løkås, Ole Kristian Jenssen, og Morten Vik.
Foran, fra venstre: Tove Forfang, Torbjørn Jørgensen, og Hanne Falch Kristoffersen.

 

 

 

 

 

 

Nordland fylkeskommune har bidratt

Nordland fylkeskommune har bidratt i prosessen gjennom finansieringen av forprosjektet.