MONITORIS3 Workshop

Nordland fylkeskommune, ved avdeling for næring og regional utvikling, samlet en ekspertgruppe på monitorering og evaluering i Bodø torsdag 23. august. Erfaringsdeling innen regional analyse og strategiutvikling var hovedtema for arbeidsseminaret. Seminaret ble arrangert i forbindelse med Nordland fylkeskommunes deltakelse i Interregprosjektet MONITORIS3 (https://www.nfk.no/tjenester/naring/innovasjon/monitoris3.1012036.aspx

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Ekspertgruppen bestod av:

  • Knut Senneseth (Innovasjon Norge, Avdeling for innovasjonspolitikk og analyse)
  • Håkon Finne (SINTEF Digital)
  • Bjørn Gjellan Nilsen (Forskningsrådet, Region Nordland)
  • Einar Lier Madsen (Nordlandsforskning)
  • Knut Høybråten (NFK, Avdeling for næring og regional utvikling)
  • Terje Stabæk (NFK, Avdeling for næring og regional utvikling)
  • Erlend Nikolaisen (NFK, Avdeling for næring og regional utvikling)

 

Workshopen ble arrangert på Scandic Havet ogKlikk for stort bilde bestod av presentasjoner, erfaringsdeling og livlige diskusjoner krydret med konstruktive tilbakemeldinger.

Det var ønskelig for Nordland fylkeskommune å samle nasjonale og regionale krefter for å styrke arbeidet med prosjektet. Arbeidsseminaret var meget vellykket og deltakerne delte både erfaringer og kunnskap med hverandre.

Nordland fylkeskommune, er glad for at samarbeid mellom forskjellige offentlige etater og forskningsmiljøer lar seg gjennomføre med slik velvilje, og ønsker å takke alle deltakerne for bidrag.