MONITORIS3

Nordland fylkeskommune, ved avdeling for næring og regional utvikling, har siden 01.01.2017 deltatt i Interreg Europe-prosjektet MONITORIS3. Målet er å finne en strukturert tilnærming som vil lede til et sett med indikatorer for måling og evaluering av RIS3.Klikk for stort bilde

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Prosjektet er støttet av EUs regionale strukturfond med til sammen € 1 395 097 (ca 13,3 mill. NOK) og skal gå fra 01.01.2017 til 31.12.2021. Prosjektet har følgende partnere (land i parentes):

 • Galician Innovation Agency (Spania) – Lead partner
 • Regional Development Agency of the West Region Romania (Romania)
 • DUNEA Iic – Regional Development Agency, Dubrovnik and Neretva Region (Kroatia)
 • Veneto Region, Research and Innovation Sector (Italia)
 • Norte Regional Coordination and Development Comission (Portugal)
 • National Innovation Agency (Portugal)
 • Nordland fylkeskommune, Avdeling for næring og regional utvikling (Norge)

Partnerne skal samarbeide om å finne en metodikk for måling (monitorering) og evaluering av effektene i de regionale smart spesialiseringsstrategiene i Europa. Prosjektet tar utgangspunkt i alle regionale Smart Spesialisering Strategier (S3) som er utviklet i løpet av de siste årene.

 

Prosjektets uttalte problemstillinger:

 • Hvordan får man til en strukturert og bevisbasert tilnærming som leder til en definisjon av et sett med indikatorer for måling og evaluering av S3?
 • Og hvordan velge indikatorer ved hjelp av metodologiske kriterier?

MONITORIS3 vil ta for seg denne utfordringen systematisk, og ikke minst for første gang gjennom en grenseoverskridende tilnærming

Inngangen til Nordland fylkeskommune er gjennom innovasjonsstrategien «Et nyskapende Nordland – innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020». Denne er utarbeidet med basis i prinsippene for smart spesialisering. Foruten å bidra til prosjektets målings- og evalueringsstrategi skal Nordland fylkeskommune gjennom prosjektet gjøre følgende:

Styrke innovasjonskapasiteten i bedrifter – stimulere til samarbeid gjennom FoU(oI)-prosjekter. Med bakgrunn i Innovasjonsstrategien og tilhørende støtteprosjekter ønsker man å øke bruken av FoU i bedrifter.

 

Prosjektets resultat skal forhåpentligvis gi oss svar på følgende spørsmål:

 • Virker disse strategiene/instrumentene etter hensikten?
 • Hvordan kan vi måle effekten av strategiene?
 • Hvordan finne effektive og relevante indikatorer?
 • Hvordan kan vi forbedre strategi-arbeidet?

 

Nordland fylkeskommunes prosjektleder for MONITORIS3 er rådgiver Erlend Nikolaisen.

 

Mer informasjon og løpende oppdateringer i prosjektet kan sees på sidene til Interreg Europe her: https://www.interregeurope.eu/monitoris3/